PEUGEOT – 03/02/2015

Beschrijving van de reclame

De reclame toont een wagen van het merk die op een bevroren meer achtervolgd wordt door een bommenwerper. De wagen rijdt in volle vaart verder op een besneeuwde weg door een sparrenbos om te stoppen voor een kasteel.
De bestuurder komt aan bij een vrouw die hem zegt: “You made me wait”. Hij antwoordt: “I know, about 30 years …”.

Motivering van de klacht(en)

In de reclame, op het einde van de achtervolgingsrace, vervoegt de bestuurder zijn partner “op tijd”. Volgens de klager nodigt de reclame uit tot te snel rijden. Hij denkt dat dit verboden is. Waar ligt de limiet? Laat het gebruik van zogenaamde fictie toe om de snelheid van de wagen te demonstreren?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij ervoor gekozen heeft om zich te baseren op een van zijn meest iconische reclamespots, die van de 205 GTi (1987), erg geapprecieerd door het publiek, en er een uitgesproken actuele toets aan te geven, geïnspireerd door de spektakelfilms die door iedereen gekend zijn, zoals de spot van de 205 GTi dat deed in zijn tijd.
De adverteerder diende de kenmerken van de “spectaculaire” films te respecteren om er voor te zorgen dat de spot optimaal begrepen werd en diende de codes van de referentiespot te hernemen (elegante man, gevaar, ontploffingen, femme fatale, adembenemend decor, …).
De creatieve drijfveer is de knipoog naar de 205, de boodschap is de terugkeer van de legende van Peugeot, de GTi en er wordt bewust geen enkele verwijzing gemaakt naar de prestatie van de wagen (geen enkel onderschrift dat de cilinderinhoud of de kracht van de motor preciseert).

Om de kijker niet te misleiden of te doen geloven dat deze film een reflectie van de realiteit zou zijn, heeft de adverteerder bovendien bewust overdreven door te opteren voor onmogelijke stunts en heeft hij gekozen voor een productie waarin alle autoscènes door de computer gegenereerd zijn.
Men zit hier dus duidelijk in de geest van een videogame, ver van een demonstratie van de capaciteiten van de wagen.

De adverteerder benadrukt dat de film zeer goed ontvangen werd door het publiek. De commentaren hebben hem gesterkt in het gevoel dat deze reclame gezien wordt als een “entertainment” film en niet als een aanzet tot snelheid (er wordt duidelijk gezegd dat de realisatie met computer-gegenereerde beelden zonneklaar is voor het publiek en het realisme van de getoonde situaties/stunts tenietdoet).

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot een actiefilm oproept waarin de wagen onrealistische stunts uitvoert.

De Jury is van mening dat de boodschap geen betrekking heeft op de snelheid van de wagen of op zijn reële prestaties op het wegennet.

Gelet op deze context is de Jury van oordeel dat de reclame niet in strijd is met artikel 1 van de Febiac-code volgens hetwelk de reclame snelheid niet als argument mag gebruiken of haar verleidelijkheid suggereren.

De Jury is eveneens van oordeel dat de plaats waar de actie zich afspeelt duidelijk ontoegankelijk is voor gewone weggebruikers en dat de reclame derhalve dergelijke plaats mag afbeelden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PEUGEOT
Product/Dienst: Peugeot 208 GTI 30th
Media: TV
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/02/2015