PERNOD RICARD BELGIUM – 27/04/2007

Beschrijving van de reclame

- Website www.jos-debos.be

- Affiche met als tekst : “Jos Debos vous dit tout sur www.jos-debos.be”, toont een afbeelding van de persoon in kwestie. Logo Havana club en educatieve slogan wordt vermeld.

Motivering van de klacht(en)

De website www.jos-debos.be is in strijd met de gedragscode alcohol, vermeldt niet dat het om een publicitaire actie gaat en manipuleert de consument.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat :
1) naleving van de gedragscode alcohol : het reclamebureau heeft het Convenant in zijn geheel ontvangen en heeft al de elementen in acht genomen.
Belangrijkste voorbeelden :
- de toegang tot de site : verplichte codering van de leeftijd met toegangsweigering voor minderjarigen.
- elke pagina op de site, die in het Frans is, bevat in het Frans en in het Nederlands de wettelijke vermelding voorzien door het Convenant.
- geen enkele foto van een minderjarige verschijnt op de site.
2) Geen identificatie als reclameactie : de analyse van de site door de Heer Ochinsky, voorgesteld op de RTBF laat geen twijfel bestaan (het gaat duidelijk om een reclameactie). Anderzijds benadrukte de adverteerder dat er volgens hem geen verplichting bestaat om een site te identificeren als zijnde “reclame” indien het om een publicitaire site gaat.
3) Manipulatie van de consument : een bestaand personage nodigt meerderjarigen uit om hun pantoffels in te ruilen voor een mojito (Cubaanse cocktail) zonder enige verplichting van welke aard ook. Dit personage wil de Brusselaars ertoe aanzetten om meer buiten te komen. De adverteerder benadrukte dat hij hier geen manipulatie in ziet.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury onderzocht of de site in overeenstemming is met de artikels 23,5° van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, 13,1° van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij en 9 van de IKK code.

De Jury heeft vastgesteld dat de benaming en het logo van het product “Havana Club”, alsook de link naar de site van de adverteerder (www.havana-club.be) op elke pagina van de site in kwestie aanwezig zijn.

Zij heeft overigens genoteerd dat de “filosofie” van het personage “Jos Debos” erin bestaat om het publiek aan te zetten om zich naar een drankgelegenheid te begeven om er een paar pantoffels in te ruilen tegen een cocktail.

Gezien de combinatie van de verschillende vermelde elementen (duidelijke vermelding van het product dat gepromoot wordt op de site in kwestie en de “filosofie” van de site), is de Jury van mening dat deze site, gezien zijn globale indruk, met inbegrip van de presentatie, duidelijk kan herkend worden als zijnde “reclame”. Rekening houdend met hetgeen voorafgaat, is zij de mening toegedaan dat de toevoeging van de vermelding “reclame” op de site in kwestie niet nodig is.

Anderzijds heeft de Jury onderzocht of de site in overeenstemming is met de artikels 23, 3° van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, 13,2° van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij en 10 van de IKK code.

De Jury heeft vastgesteld dat de identiteit van de verkoper van het product in kwestie aanwezig is op de site (cfr de link naar www.havana-club.be en de link naar “legal quotes” onderaan op elke pagina van de site).

Aangezien er persoonsgegevens worden verzameld, heeft de Jury eveneens onderzocht of de site een privacy statement bevat waarin geïnformeerd wordt over de doeleinden van de verwerking, het recht op toegang, verbetering en verzet, hetgeen het geval is in de link “legal quotes”, toegankelijk op iedere pagina van de site in kwestie (behalve de 2 laatste pagina's “Forum” en “Blog/foto's”).

Tenslotte, heeft de Jury onderzocht of de site in kwestie in overeenstemming is met het Convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken.

De Jury heeft vooreerst vastgesteld dat de educatieve slogan vereist door dit Convenant aanwezig is op elke pagina van de site in kwestie.

Zij is vervolgens van oordeel dat geen enkele tekst of afbeelding op deze site van aard is om tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie aan te zetten of aan te moedigen. De Jury heeft opgemerkt dat er enkel een aangename of gastvrije sfeer verbonden aan het verbruiken van alcohol wordt weergegeven.

De Jury is vertrokken van het principe dat de afgebeelde inrichtingen op de site in kwestie (bars, …) niet toegankelijk zijn voor minderjarigen en het derhalve onmogelijk is dat de foto's op de site minderjarigen zouden afbeelden. Niettegenstaande is zij van mening dat op sommige foto's het niet echt duidelijk is of het effectief om meerderjarigen gaat.

De Jury heeft er derhalve bij de adverteerder op aangedrongen om in de toekomst aandachtig te zijn bij de keuze van de foto's die afgebeeld worden op de site in kwestie.

Voor het overige en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren aangaande de website.
De Jury heeft tenslotte ook vastgesteld dat de affiche in overeenstemming is met het convenant : de educatieve slogan wordt vermeld.

Adverteerder: PERNOD RICARD BELGIUM
Product/Dienst: www.jos-debos.be-Havana club
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/04/2007