PERNOD RICARD BELGIUM – 24/05/2013

Beschrijving van de reclame

De advertentie voor de tentoonstelling “Sexhibition” die weergegeven wordt op de Facebookpagina van het merk Jameson Belgium bevat het logo van het merk en toont een tekening van een vrouw in een suggestieve pose.

Motivering van de klacht(en)

De klager onderstreept dat het merk Jameson zich in deze reclameboodschap associeert met de “Sexhibition” die eind maart georganiseerd werd.

Deze reclame en bij uitbreiding het verbinden van een merk van alcoholische dranken met een dergelijk evenement is in strijd met artikel 3.3 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder verduidelijkte dat het om een publicatie ging in verband met een evenement (een tentoonstelling van affiches met een erotisch karakter van bioscoopfilms uit de jaren 70) georganiseerd door een Brusselse concept store waarvoor hij zijn akkoord tot medewerking niet had verleend. Bovendien heeft het agentschap de vrijheid genomen om, zonder zijn goedkeuring, deze informatie op zijn Facebookpagina te posten.

De adverteerder erkent dat de klacht terecht is aangezien de publicatie in strijd is met artikel 3.3 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken evenals met de interne Ethische Code van de Pernod Ricard Groep. Hij deelde eveneens mee dat de visual van de tentoonstelling niet gepast was en dat het agentschap een fout gemaakt heeft door deze te publiceren zonder zijn voorafgaandelijk akkoord (dat hij vanzelfsprekend niet gegeven zou hebben). Het agentschap werd meteen verwittigd en de publicatie teruggetrokken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie voor de tentoonstelling “Sexhibition” die weergegeven werd op de Facebookpagina van het merk Jameson Belgium het logo van het merk bevat en een tekening van een vrouw in een suggestieve pose toont. Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat zijn agentschap de vrijheid had genomen om, zonder zijn akkoord, deze informatie op zijn Facebookpagina te posten.

De Jury is van mening dat, door de gebruikte visual evenals de combinatie met het woord “Sexhibition”, deze advertentie van aard is om de consumptie van alcohol in verband te brengen met seksueel succes.

De Jury is derhalve van oordeel dat de advertentie in kwestie strijdig is met artikel 3.3 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna het Convenant) dat bepaalt dat reclame de consumptie van alcoholhoudende dranken niet in verband mag brengen met seksueel succes.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de educatieve slogan niet aanwezig is op de advertentie, wat strijdig is met artikel 11 van het Convenant.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame in kwestie niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de publicatie na ontvangst van de klacht teruggetrokken werd en dat de adverteerder de nodige maatregelen heeft genomen ten aanzien van zijn agentschap.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing van de Jury zal naleven voor de toekomst.

Adverteerder: PERNOD RICARD BELGIUM
Product/Dienst: Jameson
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  24/05/2013