PERFETTI VAN MELLE – 17/12/2008

Beschrijving van de reclame

Een affiche brengt een optelsom in beeld als volgt:
Afbeelding van een glas wijn + een afbeelding van een Frisk = een Frisk.
Onderaan afbeelding van een doosje Frisk met de vermelding Refreshing power mints.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is moreel onaanvaardbaar omdat zij een ruim publiek kan aanzetten tot overmatig drankgebruik. Bovendien is deze boodschap bedrieglijk omdat zij, ten onrechte, de indruk wekt dat het gebruik van een Frisk de alcohol neutraliseert. Het publiek zal er bovendien ten onrechte uit afleiden dat door het nuttigen van een Frisk, ze bij een alcoholcontrole veilig zijn. Het is, zeker in deze eindejaarsperiode, waarin de alcoholcontroles fors worden opgedreven, onaanvaardbaar dat deze reclameboodschap nog langer wordt verspreid.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het om campagne gaat waarin het verfrissend effect van Frisk pepermuntjes onder de aandacht wordt gebracht via een serie van uitingen. In de uitingen wordt telkens een product dat een nare nasmaak in de mond achterlaat en/of onwelriekende adem veroorzaakt getoond + een afbeelding van Friskje.

Hij heeft gekozen voor pizza, hot dog en een half leeg glas wijn, om verschillend gebruiksmomenten te benadrukken. Pay-off is ‘refreshing powermints’.

Uitgebreide tests van deze uiting wezen uit dat meer dan 80% van de respondenten bij zien van een of meerdere uitingen de boodschap goed begrijpt (gebruik een Friskje voor een frisse mond en adem na ieder tussendoortje en/of maaltijd).

Tenslotte deelde hij mee dat de campagne vrijwel afgerond is en dat de advertenties die nog zullen verschijnen uitsluitend de hot dog en pizza uiting betreffen.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat deze reclame ten onrechte de indruk wekt dat het gebruik van een Frisk de alcohol neutraliseert en dergelijke boodschap sociaal onverantwoord overkomt.

Op basis van art. 1, al 2 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat hij de beslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PERFETTI VAN MELLE
Product/Dienst: Frisk
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  17/12/2008