PERFETTI VAN MELLE – 15/10/2013

Beschrijving van de reclame

Twee mannen lopen op het voetpad. Naast hen stopt een sportieve wagen met daarin twee vrouwen.
Vrouw: “Hey jongens, zin in een ritje? Plaats genoeg.”
Man 1 tegen de twee vrouwen: “Dames, zie ik eruit alsof ik gek ben. Jullie auto heeft geen gordels achterin. Het lijkt me beter dat jullie nu rustig vertrekken of anders meld ik dit bij de politie.”
De man tikt tegen de auto en de twee vrouwen rijden weg.
Man 1 tegen man 2: “Stap nooit bij vreemden in de auto.”
Tekst op het scherm: “Don’t become your dad. Stay fresh.”, met daarbij een afbeelding van het product.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager maakt het merk mensen belachelijk die belang hechten aan veiligheid. Het dragen van gordels is in België trouwens verplicht bij wet (ook achterin).
Zich verschuilen achter 'het is maar om te lachen' gaat hier volgens de klager niet op. Dit merk draagt een foute en gevaarlijke boodschap uit. Automerken worden terecht streng gecontroleerd op hun uitspraken omtrent veiligheid, maar een snoepmerk zou om het even wat mogen zeggen?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de spots gebaseerd zijn op het thema “Don’t Become Your Dad” en zich op jongeren richten. Het idee van dit thema is om met een knipoog te refereren aan het voor velen herkenbare moment: ... nu lijk ik net mijn vader/moeder. Het is een campagne die internationaal is ontwikkeld.

De adverteerder heeft een humoristische insteek gekozen. Volgens hem is de knipoog dusdanig aanwezig in de commercial dat de kijker zich realiseert dat het niet serieus bedoeld is. Het is geenszins zijn bedoeling om aan te zetten tot gevaarlijk gedrag (zoals het niet dragen van een gordel op de achterbank). De jongens stappen niet in en de meiden voorin dragen wel hun veiligheidsgordel.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat in de spot onder meer vermeld wordt: “Dames, zie ik eruit alsof ik gek ben. Jullie auto heeft geen gordels achterin. Het lijkt me beter dat jullie nu rustig vertrekken of anders meld ik dit bij de politie.”.

De Jury is van mening dat deze spot niet aanspoort tot gevaarlijk gedrag en niet getuigt van een onbehoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

De Jury is evenmin van mening dat de spot verkeersveilig gedrag in diskrediet brengt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PERFETTI VAN MELLE
Product/Dienst: Mentos kauwgum
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/10/2013