PELCKMANS UITGEVERS – 15/11/2017

Beschrijving van de reclame

De mailing bevatte onder meer bovenaan een afbeelding van de onderbenen van een vrouw op witte schoenen met hoge hakken, met daarnaast een reiskoffer en twee stapels boeken, met daaronder de tekst:
“Ladies Night op de Boekenbeurs
Vrijdag 3 november: ben jij erbij?
Op vrijdag 3 november is het Ladies Night op de Boekenbeurs. Vind jouw volgende favoriete boek, laat het signeren, ontmoet auteurs en maak kans op prachtige prijzen! Ontdek hieronder wat we die avond voor jou in petto hebben.”.
Daaronder nogmaals dezelfde afbeelding, met links daarvan de tekst:
“Stiletto Run: loop mee en win!
Schrijf je in voor de Stiletto Run op onze stand in Hal 1! Trek je hakken aan, verzamel zo snel mogelijk de boeken op jouw lijstje en maak kans op prachtige boekenprijzen, reischeques en -trolleys van TUI!
Ik schrijf me in!”.

De Facebookpost herneemt de afbeelding, met daarboven de tekst: “WIN / Op 3 november is het Ladies Night op de Boekenbeurs en jij kan die avond prachtige prijzen winnen! Schrijf je in voor de Stiletto Run op onze stand en maak kans op geweldige boekenprijzen, reischeques en -trolleys van TUI!” en onderaan: “Stiletto Run: win prachtige prijzen! Op 3 november kan je op de Boekenbeurs deelnemen aan de Stiletto Run van Pelckmans uitgevers. Verzamel als eerste alle boeken op je lijstje en maak kans op geweldige boekenprijzen, reischeques en -trolleys van TUI!”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager bevestigt deze reclame de stereotypering van de vrouw. Het doet vrouwen af alsof ze op de boekenbeurs niets te bieden hebben en enkel stereotiep rondparaderen op hoge hakken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder wenste vooreerst te benadrukken dat het hier niet om een typische reclameboodschap voor zijn producten of diensten gaat, maar om een aankondiging van een eenmalige actie, een actie die werd geconcipieerd naar aanleiding van een door derden georganiseerde “Ladies Night” op de Antwerpse Boekenbeurs.
Hij heeft op geen enkele manier de intentie gehad om een voorbijgestreefde en stereotiepe opvatting over vrouwen te veruitwendigen, integendeel.
Op 3 november 2017 stond de Boekenbeurs geheel in het teken van de vrouw. Dat was geen initiatief van zijn uitgeverij, wel van de organisator van de beurs. Op die dag werd aan uitgeverijen en deelnemers van de Boekenbeurs gevraagd om acties te bedenken die de actieve rol van vrouwen in relatie tot lezen, boeken en de Boekenbeurs in de verf zouden zetten. Zo werden er zowel door zijn uitgeverij als door collega-uitgevers en vrouwenmagazines gezaghebbende vrouwelijke auteurs uitgenodigd om te signeren, lezingen te geven en te debatteren, en konden bezoekers kennismaken met allerlei boeken rond thema’s die de vrouwelijke lezer in het bijzonder willen aanspreken.
De copywriting rondom de actie diende ook in dat verband begrepen te worden. Het concept van de “Stiletto-Run” is reeds beproefd in binnen-en buitenland, zonder dat dit een perceptie van stereotypering heeft teweeggebracht.
Wat de berichtgeving inzake de “Stiletto-Run” betreft, is naar de mening van de adverteerder geen vooroordeel of stereotype over personen van het vrouwelijke geslacht in relatie tot lezen, boeken of literatuur in het algemeen tot stand gebracht. De actieve, dynamische rol van de vrouwelijke lezer werd gevierd en op ludieke wijze geaccentueerd en dit gebeurde naar zijn mening met inachtneming van de principes van fatsoen, respect en waardigheid voor de vrouw.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de inhoud van reclameboodschappen via e-mail en Facebook voor een geplande “Stiletto Run” wedstrijd van de adverteerder naar aanleiding van de “Ladies Night” op de Boekenbeurs te Antwerpen.

Zij benadrukt in dit verband vooreerst dat haar onderzoek zich beperkt tot de reclame-inhoud en zich niet uitstrekt tot het wedstrijdreglement als dusdanig.

Met betrekking tot de onderzochte reclameboodschappen zelf heeft de Jury vastgesteld dat deze een afbeelding bevatten van de onderbenen van een vrouw op witte schoenen met hoge hakken, met daarnaast een reiskoffer en twee stapels boeken, met daarbij de tekst “Op 3 november is het Ladies Night op de Boekenbeurs en jij kan die avond prachtige prijzen winnen! Schrijf je in voor de Stiletto Run op onze stand en maak kans op geweldige boekenprijzen, reischeques en -trolleys van TUI!” of analoge tekst.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat zijn actie kaderde binnen een door de organisator van de Boekenbeurs geïnitieerde themadag “Ladies Night”, waarbij de Boekenbeurs geheel in het teken stond van vrouwelijke lezers en auteurs en bij uitgeverijen en deelnemers opgeroepen werd tot acties in dit verband.

De Jury is van mening dat deze context ook duidelijk blijkt uit de reclameboodschappen in kwestie.

Zij is tevens van mening dat de gebruikte afbeelding en de begeleidende tekst – die beide duidelijk verwijzen naar het gekende concept van de “Stiletto Run” – niet suggereren dat de relatie van vrouwen tot lezen, boeken en de Boekenbeurs hiertoe beperkt zou zijn, maar slechts beogen om het wedstrijdconcept in de verf te zetten.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclameboodschappen in kwestie niet van aard zijn om bij te dragen tot het bestendigen van vooroordelen of stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie of om de menselijke waardigheid van de vrouw aan te tasten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PELCKMANS UITGEVERS
Product/Dienst: Stiletto Run
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/11/2017