PEARLE – 21/10/2015

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Vader: “Kijk eens, goed hé jongen! Een bril!”
Zoon: “Pfff.”
Vader: “Allez, hij is weer niet content. Het was te denken.”
Zoon: “Maar papa, ik heb dat toch helemaal niet nodig.”
Vader: “Neen, nu nog niet. Maar over veertig jaar, dan zult ge wel zien, allez, dan zult ge niet meer zien, en dan…”
Zoon: “Maar papa, ik wou die nieuwe voetbalschoenen.”
Vader: “Ja jongen, ja kijk… Ik wou een dochtertje. Helaas.”
VO: “Nu bij Pearle opticiens: drie brillen voor de prijs van één. Koop er één, krijg er één en geef er één cadeau. Voorwaarden op pearle.be. Wij zorgen voor uw ogen én uw portemonnee.”

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt het als ouder heel choquerend om dergelijke uitspraken te horen, want dit komt in werkelijkheid voor en het is onnodig om hiermee reclame te maken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder wil niemand voor het hoofd stoten en hij is van mening dat hij ook geen enkele groep aanvalt.
Deze spot is humoristisch, de vader zegt dit over zichzelf, dit is helemaal niet letterlijk bedoeld. Het past binnen de promotie Trio (koop een bril, krijg een bril en geef er ééntje cadeau aan iemand anders). De vader is dus ontgoocheld dat zijn zoon niet gelukkig is met dit cadeau.
De adverteerder deelde ook mee dat zijn radiospots vaak humoristisch zijn. Uit studies bij luisteraars blijkt dat dit door hen wordt geapprecieerd. Er zijn geen of nauwelijks luisteraars die de spots als irriterend of storend ervaren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot een jongen laat horen die zijn ontgoocheling uitdrukt als hij van zijn papa een bril krijgt die hij niet nodig heeft en die zijn verlangen naar voetbalschoenen uitdrukt. Waarop de vader antwoordt dat hij een meisje wilde.

De Jury is van mening dat de spot op een opvallende toon werd gerealiseerd.

Ze is van oordeel dat de scène zo overdreven en surrealistisch is dat de gemiddelde consument deze niet letterlijk zal begrijpen.

De Jury is eveneens van oordeel dat de reclame niet van aard is om door de gemiddelde consument begrepen te worden als choquerend of een aantasting van de menselijke waardigheid.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PEARLE
Product/Dienst: Brillen
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/10/2015