PEARLE – 18/09/2013

Beschrijving van de reclame

Man 1: Uit de verjaardagsgedichten van uw Pearle Opticien: In België viert Pearle opticiens dertig jaar, dus voilà een gratis montuur als dankgebaar. Wees snel voor dees populair accessoire van 3000 Belgische frank voorwaar.
Ja, das natuurlijk, ja.
Man 2: Een gediplomeerd opticien.
Man 1: Awel ja, en geen dichter eh. Toch niet gediplomeerd.
Man 2: Op zijn woord, daar kan u op rekenen.
Man 1: Als opticien dus.
Man 2: Voor ons dertig jaar, een gratis montuur ter waarde van 3000 Belgische frank bij aankoop van glazen. Voorwaarden op pearle.be.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze verwijzing naar een munt die niet bestaat dubbelzinnig. Hoe kan een jongere die zijn hele leven slechts de euro heeft gekend de reële waarde van de korting inschatten? Wat te denken van een andere adverteerder die een korting zou beloven berekend in Ecu’s of in Italiaanse Ducaten van Firenze?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat dit jaar Pearle 30 jaar in België bestaat en daarom heeft hij deze ludieke actie ontwikkeld om nog eens een montuur ter waarde van 3000 Belgische frank cadeau te doen.
Aangezien de meerderheid (80%) van de brildragers in België ouder is dan 45 jaar, heeft hij gemeend dat dit niet echt een probleem zou zijn omdat deze doelgroep nog goed weet wat de Belgische frank waard is. Hij heeft echter in al zijn visuele communicatie toegevoegd wat de waarde in Euro is.
In de radiospot vermeldt hij het bedrag niet in Euro maar wordt er wel verwezen naar de voorwaarden op de website waar men ook duidelijk kan zien dat het om monturen van 75 € gaat.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot het volgende aankondigt: “een gratis montuur ter waarde van 3000 Belgische frank bij aankoop van glazen. Voorwaarden op pearle.be.”.

De Jury heeft nota genomen van het antwoord van de adverteerder volgens hetwelk Pearle dit jaar 30 jaar in België bestaat en hij daarom deze actie ontwikkeld heeft om een montuur ter waarde van 3000 Belgische frank cadeau te doen en volgens hetwelk de meerderheid (80%) van de brildragers in België ouder is dan 45 jaar en dus de waarde van de Belgische frank nog kent.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat, op de website waarnaar de radiospot verwijst, de waarde in euro (€75) duidelijk vermeld wordt naast het bedrag van 3000 Belgische frank.

De Jury is van oordeel dat de reclame op die manier de consument voldoende informeert over de waarde van de promotie.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PEARLE
Product/Dienst: Brilmontuur
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/09/2013