PEARLE – 18/03/2009

Beschrijving van de reclame

De spot toont twee vrouwen in zwempak die aan de rand van een zwembad zitten terwijl hun mannen iets verderop petanque spelen. De bruinharige vrouw heeft een grote blauwe plek op de linkerarm. De blonde vrouw zegt tegen haar: “Allez Sabine, je moet hier iets aan doen. Dit kun je toch niet meer pikken van hem”.
Volgens zien we de bruinharige vrouw en haar man in hun wagen. De man ziet blijkbaar slecht en geeft aan zijn vrouw een elleboogstoot tegen haar arm met de vraag wat er op de wegaanduiding staat.
De vrouw is hierdoor geïrriteerd en roept “’t Is rechtdoor!”. De man, fronst met een beteuterde blik zijn wenkbrauwen.
Tenslotte bevindt het koppel zich in een Pearle winkel.
Voix off : « Besoin de lunettes ? Chez Pearle, nous prenons le temps de trouver précisément celles qu’il vous faut. Et toujours au meilleur prix. Pearle, bien vu ! ».
De man is blij met zijn nieuwe bril en geeft haar opnieuw een tik met zijn elleboog, ditmaal tegen haar andere arm.

Motivering van de klacht(en)

1) In deze spot wordt het thema 'partnergeweld' belachelijk gemaakt, alsof vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld comedie spelen. De spot geeft impliciet de boodschap dat blauwe plekken veroorzaakt kunnen worden door 'banaliteiten' zoals een lichte elleboogstoot tijdens het autorijden. Ondanks pogingen in de media om het thema partnergeweld onder de aandacht te brengen van het grote publiek, wordt dit nog altijd niet ernstig genomen. Het gaat om een netelig thema waar voorzichtig mee dient omgesprongen te worden.

Het eerste deel van de spot geeft overigens de indruk dat het een spot is om partnergeweld aan te kaarten, terwijl pas vervolgens duidelijk wordt dat dit niet het geval blijkt te zijn.

2) De klager vermeldt zijn verontwaardiging tegenover deze choquerende reclame, vooral wanneer men het aantal vrouwen kent die slachtoffer zijn van ‘partnergeweld’.

Standpunt van de adverteerder

Eerst en vooral wenste de adverteerder zich te excuseren indien hij bij iemand de indruk heeft opgewekt dat deze spot het onderwerp partnergeweld wil minimaliseren, aangezien dit nooit zijn intentie is geweest.

Hij liet weten dat de spot op een eerder ludieke manier laat zien hoe een man (die duidelijk slecht ziet) telkens wanneer hij aan zijn vrouw vraagt iets voor hem te lezen haar onschuldig een tik met de elleboog op de arm geeft (te vergelijken met iemand dat hard lacht en iemand een schouderklop geeft). Met deze spot wenste hij mensen te duiden op het gevaar van slecht zien in het verkeer en hen te adviseren om een oogtest te laten uitvoeren bij een opticien.

Voor de adverteerder zijn de aard van de setting en de reactie van de vrouw erg ver weg van interfamiliaal – of partnergeweld.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een grappige scène in beeld brengt waarbij de man telkens hij aan zijn vrouw iets wil vragen, haar een tik met zijn elleboog geeft. Er wordt geen agressie of geweld getoond.

Gelet op het duidelijk humoristisch karakter van deze spot, is de Jury van oordeel dat binnen deze context deze reclame niet het risico inhoudt om verkeerd begrepen te worden door de meerderheid van het publiek en niet zal gepercipieerd worden als een aanzetting tot geweld, noch als een minimalisering van partnergeweld.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Niettegenstaande wenst de Jury de aandacht van de adverteerder te vestigen op de scène waarbij een man getoond wordt die deelneemt aan het verkeer terwijl hij niet goed ziet. Met het oog op toekomstige reclameboodschappen voor Pearle, heeft de Jury de adverteerder verzocht om aandachtig te zijn aangaande elementen die verbonden zijn met de veiligheid en gezondheid (in casu verkeersveiligheid), in het bijzonder wanneer gebruik gemaakt wordt van een reële achtergrond.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PEARLE
Product/Dienst: Brillen
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/03/2009