PEARLE – 12/09/2000

Beschrijving van de reclame

De verpakking voor een reinigingsproduct voor brillenglazen vermeldt : “Bevat geen drijfgas, dus milieuvriendelijk”.

Motivering van de klacht(en)

De vermelding wordt als strijdig beschouwd met de milieu-reclamecode(art. 1 en 7) want er wordt een absolute term gebruikt, terwijl elk productieproces nadelige milieueffecten veroorzaakt en zelfs indien het product op één positief punt scoort.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat de term “milieuvriendelijk” van de verpakking zal worden verwijderd.

Adverteerder: PEARLE
Product/Dienst: Pearle Helder Zicht
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  12/09/2000