PAYCONIQ – 09/05/2018

Beschrijving van de reclame

De radiospot speelt zich af in de vorm van een liedje:
“Un peu d’kiné, un beau vélo
Une ceinture noire, un kimono
Une boîte à pain ou de biscuits
Et tout payé avec mon appli
Un bouquet de fleurs pour mon rencard
Une montre pour pas être en retard
Un bon resto
Beaucoup trop chaud
Une carabine à plombs
De nouvelles chaussettes vraiment laides
Des leçons chez le logopède
Aïe aïe bandalero
Et pour payer, y a mon smartphone.”
Voice-over: “Quels que soient vos achats, payez-les facilement avec votre smartphone et Payconiq. Essayez vous aussi en magasin. Je paye mobile, je Payconiq. Téléchargez l’appli maintenant.”

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dat de reclame, waar men “un kimono” hoort met een Aziatisch accent, stigmatiseert door een racistisch stereotype inzake de Aziatische gemeenschap (Chinees, Japans, enz.) uit te dragen.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot in de vorm van een liedje een uiteenlopende reeks dingen om te kopen opsomt, waaronder een kimono, om promotie te voeren voor een app om met de smartphone te betalen.

De Jury is van mening dat het gebruik van een Aziatisch accent om het woord “kimono” uit te spreken in deze absurde spot niet van aard is om te worden beschouwd als een stereotype dat indruist tegen de maatschappelijke evolutie. Zij is eveneens van mening dat de spot niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat als beledigend ten aanzien van de Aziatische gemeenschap.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze radiospot geen denigrerend element jegens Aziaten bevat en geen racistisch gedrag oproept.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PAYCONIQ
Product/Dienst: Payconiq
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/05/2018