PASSE PARTOUT – 06/12/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel : “Concours. A gagner: 1 année de chauffage (3000 l.) + 10x1000 l. soit 13.000 l. de fuel!”, toont een tankwagen waarvan de chauffeur een levering van stookolie uitvoert.
Tekst: « Pour tenter de remporter 1 des 11 chèques mazout, rien de plus simple: répondez à la question suivante et envoyez votre réponse par SMS au 3171 ou communiquez la solution par téléphone au 0903 91 536. Question : Quelle était la valeur en euro du Trésor de Passe-Partout enterré quelque part en Belgique ?
Réponse A 20.000€ : envoyez TRESOR A au 3171
Réponse B 25.000€ : envoyez TRESOR B au 3171
Réponse C 30.000€ : envoyez TRESOR C au 3171
Ou communiquez la réponse par téléphone au numéro 0903 91 536 ».
In kleine lettertjes : « Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et prévenus personnellement par courrier. Leurs noms seront publiés dans nos éditions de la semaine 28/11/2007 et sur notre site www.passe-partout.be ».
In de kader onderaan bevindt zich een pictogram ( 3171 – 0,75€/SMS env/reç), gevolgd door de volgende informatie: “Concours du 19/10/07 au 19/11/07 – par sms: €0,75/sms – max 2 sms env/reç – par communication:€1,12/min. info@digitaldata.be – 03 226 07 02. Le traitement des données est soumis aux conditions légales sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992 ».

Motivering van de klacht(en)

De kostprijs per sms is niet duidelijk gepreciseerd en er wordt niet duidelijk uitgelegd hoe men op correcte wijze het antwoord dient te versturen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat aangezien de klacht op gedepersonaliseerde wijze werd overgemaakt, hij onmogelijk kan uitmaken wat er precies fout gelopen is bij deze bepaalde persoon. Hij stelde dat de ervaring hem leert dat 99% van de problemen te wijten zijn aan een verkeerde manipulatie van de deelnemer. Hij benadrukte dat er een 7 op 7 helpdesk ter beschikking staat die iedereen helpt bij problemen en dat het nummer daarvan in de advertentie wordt vermeld. Aan de hand van de beschrijving van de klager, lijkt het hem dat niet het juiste codewoord werd verstuurd (deelnemers moeten TRESOR B sturen naar 3171 en niet REPONSE B of MOT CLE…). Hij stelde dat de wedstrijd volledig volgens de GOF richtlijnen verloopt. De deelnemers weten precies wat hun volledige deelname gaat kosten (4 smsjes aan 0,75 €: 2 verz/2ontv). Hij stelde dat indien de deelnemers fout antwoorden, dit voor hun rekening is. De adverteerder bood aan om mits mededeling van de gegevens van de klager, de historiek te bezorgen van wat deze deelnemer effectief verzonden en ontvangen heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de prijs per sms (verstuurd+ontvangen),alsook het antwoord (TRESOR A – TRESOR B – TRESOR C) dat dient verstuurd te worden duidelijk worden weergegeven in de advertentie. De Jury heeft derhalve gemeend dienaangaande geen opmerkingen te moeten formuleren.
Wel merkt de Jury op dat de advertentie het volgende vermeldt: “les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses…”. De Jury heeft derhalve voor de toekomst de aandacht van de adverteerder gevestigd op de reglementering inzake wedstrijden. De toevalsfactor mag in geen geval het overwegend element zijn.

Adverteerder: PASSE PARTOUT
Product/Dienst: Sms-wedstrijd voor 1 jaar mazout
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/12/2007