PARTENA ZIEKENFONDS – 03/07/2018

Beschrijving van de reclame

De campagne bevat drie 30 seconden-spots die afwisselende beelden tonen van diverse personen met verschillende leeftijd, geslacht/gender, geaardheid en gezondheidstoestand. Twee van de spots eindigen met een beeld van twee mannen die elkaar op de mond kussen.
Voorbeeld van de voice-over: “Of je nu man bent of vrouw, of gewoon jezelf. Jong, oud of simpelweg tijdloos. Of je nu kerngezond bent, herstellend of een beetje zozo. Een aanstaande moeder, een vader als moeder, een dubbele moeder. Of je nu net begint aan het leven, op het werk, in je relatie of even een pauze wil nemen. We hebben allemaal één ding gemeen: iedereen verwacht iets anders van het leven. Iedereen verwacht iets anders van zijn ziekenfonds. Partena ziekenfonds, wat verwacht jij van ons?”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt het erg aanstootgevend dat op het einde van de spot twee mannen elkaar op de mond zoenen en vraagt zich af hoe hij zoiets moet uitleggen aan zijn zeer jonge kinderen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder betreurde het dat iemand het beeld in kwestie aanstootgevend vindt.
Het is niet zijn doel om te choqueren, integendeel. De mensen die te zien zijn in de spot, zijn namelijk geen acteurs. Het zijn allemaal klanten van de adverteerder met hun eigen levensstijl en hun eigen verhaal. Men ziet er onder andere een mama van vier, een papa uit een nieuw samengesteld gezin, een tiener die vecht tegen kanker, een ‘fiere’ tachtiger, iemand die herstelt van een zwaar motorongeval en ook een heterokoppel en een homokoppel.
De spot gaat niet over seksuele voorkeuren, maar is een spiegel van de huidige moderne, diverse, solidaire maatschappij waarin de adverteerder als ziekenfonds duidelijk wil maken dat hij er is voor al zijn klanten en ook dat een ziekenfonds advies moet kunnen geven op maat van ieders eigen situatie.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er nota van genomen dat de campagne drie 30 seconden-spots bevat die afwisselende beelden tonen van diverse personen met verschillende leeftijd, geslacht/gender, geaardheid en gezondheidstoestand, waarbij twee van de spots eindigen met een beeld van twee mannen die elkaar op de mond kussen.

Rekening houdend met de huidige sociale context is de Jury van oordeel dat deze afbeeldingen noch aanstootgevend noch onfatsoenlijk zijn.

De Jury is eveneens van oordeel dat deze reclame geenszins van aard is om morele schade toe te brengen aan kinderen of jongeren.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet in strijd is met de bepalingen van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code) met betrekking tot fatsoen en kinderen en jongeren, noch met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PARTENA ZIEKENFONDS
Product/Dienst: Partena Ziekenfonds
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/07/2018