PARSHIP – 14/09/2016

Beschrijving van de reclame

De spots tonen mannen en vrouwen alleen, met een tablet of smartphone bij de hand, met de volgende commentaarstemmen:
Voice-over 1: “Dit programma is zoveel leuker met twee.” of “Alleen voor TV? Of toch liever met twee?”;
Voice-over 2: “Parship.be, vind de partner die echt bij je past.”.

Motivering van de klacht(en)

Verwijzend naar de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens, is het volgens de klager niet toegestaan om personen anders te portretteren omwille van hun burgerlijke staat. Deze reclame stigmatiseert singles echter door te stellen dat een TV-programma beter is met twee. Het versterkt het toch al aanwezige maatschappijbeeld dat het niet ok is om alleen te zijn en dat er wel iets mis moet zijn als je al lange tijd niet samen bent. Volgens hem is dit stigmatiserend voor de singles onder ons en vanuit menselijk oogpunt is dit ook zeer kwetsende reclame voor wie bijvoorbeeld net een partner heeft verloren en zijn of haar gedachten even voor TV wil verzetten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij zich, als lid van de UBA, zeer bewust is van het bestaan van een reclamecode, en deze ook scrupuleus probeert na te leven.
PARSHIP.be is een datingwebsite die zich in zijn communicatie richt tot een zeer specifieke doelgroep: de singles. Vanuit die optiek is het nooit of te nimmer de bedoeling om de eigen doelgroep te stigmatiseren, integendeel.
De adverteerder wil met zijn communicatie op een zo efficiënt mogelijke manier een zo groot mogelijk deel van zijn doelgroep aanspreken, vandaar ook de keuze voor TV.
Met de boodschappen: “Dit programma is zoveel leuker met twee. Vind de partner die echt bij je past op PARSHIP.be.” of het alternatief: “Alleen voor TV of toch liever met 2. Vind de partner die echt bij je past op PARSHIP.be.”, appelleert hij aan de latente behoefte die bij een single kan aanwezig zijn om de singlestatus te beëindigen, niets meer en niets minder. Bij de keuze van de verwoording van zijn boodschap is hij ook allesbehalve lichtzinnig tewerk gegaan.
Gezien de zeer goede resultaten van de campagne meent de adverteerder te mogen concluderen dat de boodschap hoofdzakelijk geïnterpreteerd wordt zoals ze is bedoeld.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de spots in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spots mannen en vrouwen alleen in beeld brengen, met daarbij de volgende commentaarstem: “Dit programma is zoveel leuker met twee.” of “Alleen voor TV? Of toch liever met twee?”, teneinde promotie te voeren voor een datingwebsite.

Hoewel zij begrip kan opbrengen voor het persoonlijke standpunt van de persoon die klacht indiende, is de Jury van mening dat de gemiddelde consument, ook deze die tot de doelgroep van de adverteerder behoort, deze spots niet zal ervaren als stigmatiserend of kwetsend voor (gewild of ongewild) alleenstaanden. Zij is tevens van oordeel dat de spots de verschillende protagonisten neutraal in beeld brengen, zonder een bepaald beeld als ideaal naar voor te schuiven.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze spots niet van aard zijn om een bepaalde groep van personen te denigreren en evenmin in strijd zijn met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens of getuigen van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PARSHIP
Product/Dienst: Datingsite
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/09/2016