PARSHIP – 03/08/2022

Beschrijving van de reclame

De spot begint met animatiebeelden van vliegende aubergines en van een vrouw die met haar vuist tegen één de aubergines stoot.
Men ziet dan beelden van een vrouw en een man die een burger eten op een bank in een park.
Voice-over: “Laat ons een liefdesverhaal niet starten met een dickpic, maar liever met een picknick. Let’s date happy. Parship.”

Motivering van de klacht(en)

De klaagster verwees naar het gebruik van het woord ‘dickpic’ in de reclame en vindt dat haar kleine kinderen nog niet aan zo’n woord moeten worden blootgesteld. De jongste van bijna 3 jaar zegt het woord na en volgens haar is dat geen woord dat hij op zijn leeftijd al hoort te kennen of te horen waar dan ook. Zij vindt deze reclame echt niet kunnen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder betreurde deze klacht en legde uit waarom hij deze spot uitzendt als onderdeel van zijn Healthy Dating campagne. In deze campagne stelt hij de problemen aan de orde waar de single vandaag de dag mee te maken krijgt in zijn of haar zoektocht naar een partner. Dit zijn topics zoals het ongevraagd sturen van zgn. dickpics, ghosting of profielen opleuken met filters. Middels deze campagne wil hij duidelijk maken waar dating volgens hem om moet gaan, en dat is oprechte, eerlijke en leuke communicatie richting elkaar. Dating hoort te draaien om het vinden van liefde op een respectvolle, fijne manier.
Hij gaf tevens aan dat de spot niet wordt uitgezonden rondom kinderprogramma’s en vindt het dus vreemd dat een kind van 3 jaar deze spot heeft kunnen zien. 95% van de inzet staat geprogrammeerd op primetime en latenight.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat deze spot de volgende voice-over illustreert: “Laat ons een liefdesverhaal niet starten met een dickpic maar liever met een picknick. Let’s date happy. Parship.”

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze spot onderdeel is van zijn Healthy Dating campagne waarin hij de problemen aan de orde stelt waar de single vandaag de dag mee te maken krijgt in zijn of haar zoektocht naar een partner, zoals het ongevraagd sturen van zogenaamde dickpics, ghosting of profielen opleuken met filters. Middels deze campagne wil hij duidelijk maken waar dating volgens hem om moet gaan, en dat is oprechte, eerlijke en leuke communicatie richting elkaar.

De Jury is van oordeel dat dit opzet ook voldoende blijkt uit de spot in kwestie en dat deze spot, rekening houdend met de huidige sociale context, niet indruist tegen de geldende fatsoensnormen.

De Jury is eveneens van oordeel dat deze reclame niet van aard is om mentale of morele schade te berokkenen aan kinderen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PARSHIP
Product/Dienst: Datingsite
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/08/2022