PARFUMS CHRISTIAN DIOR – 19/12/2017

Beschrijving van de reclame

De affiche met de tekst “Miss Dior” toont het gepromote product en een zittende vrouw die het parfumflesje tegen haar boezem houdt. Haar boezem en de onderkant van haar torso zijn bedekt en ze heeft een ontbloot been voor zich geplooid.

Motivering van de klacht(en)

De klager wees op het gebruik van de vrouw in een seksuele en suggestieve positie om een parfum te verkopen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat de Miss Dior visual de beroemde actrice Natalie Portman, 36 jaar oud, afbeeldt, die het gezicht van Dior voor dit parfum is sinds 2010.

De adverteerder is ervan overtuigd dat de perceptie van de Miss Dior visual door het publiek niet deze van de klager is, onder andere omwille van de volgende redenen.

Het beroep op de afbeelding van een vrouw is traditioneel toegelaten inzake de commercialisering van cosmetica, in het bijzonder inzake parfums voor vrouwen.

De visual onthult de intieme delen van de actrice niet, die bijna volledig bedekt is met de robe. Het loutere feit dat men haar been ziet dat de robe omgeeft is noch vernederend noch vervreemdend. Zowel de waardigheid als de eerbaarheid van de vrouw zijn in het bijzonder gevrijwaard.

De visual bevat geen enkele slogan die welk obsceen of seksueel karakter dan ook aan de visual zou verlenen, noch enige aansporing van deze aard. Hij bevat slechts de woorden Miss Dior die, naast een verwijzing naar de naam van het parfum, door het publiek kunnen worden geïnterpreteerd als een aanduiding van het gezicht dat het merk Dior incarneert, met name de actrice Natalie Portman. De visual heeft dus niets degraderend voor haar.

Omwille van de voorgaande redenen respecteert de visual volgens de adverteerder de aanbevelingen van de JEP inzake de afbeelding van de mens, in de mate dat hij geen aantasting vormt van de menselijke waardigheid, de waarden van het respect voor het individu en de morele waarden die momenteel aanvaard worden door de meerderheid van het publiek.

De Miss Dior visual is bovendien in overeenstemming met de overige regelgeving die van toepassing is op cosmeticareclame.

De reclame respecteert de algemene bepalingen inzake de goede smaak, het fatsoen en de afbeelding van de geslachten: de visual is esthetisch. Hij bevat geen enkel erotisch of andersoortig element dat zou indruisen tegen de geldende fatsoensnormen.

De klager identificeert geen enkel onfatsoenlijk of obsceen element dat zijn klacht verrechtvaardigt en terecht, want de visual bevat er geen. De houding van de actrice in de visual heeft niets “seksueel” of “suggestief”. De Miss Dior visual vertoont hoogstens een glamoureuze veeleer dan sensuele connotatie, wat toegestaan en zeer klassiek is inzake cosmetica. De adverteerder verwees in dit verband naar eerdere beslissingen van de Jury.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche met de tekst “Miss Dior” het gepromote product toont en een zittende vrouw die het parfumflesje tegen haar boezem houdt. Haar boezem en de onderkant van haar torso zijn bedekt en ze heeft een ontbloot been voor zich geplooid.

Volgens de Jury is de houding van de vrouw niet choquerend en geeft deze een sensuele en geen seksuele connotatie weer.

De Jury is van mening dat de reclame aldus de codes volgt die gewoonlijk gebruikt worden in de wereld van de parfums.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat deze affiche geen elementen bevat die indruisen tegen de geldende fatsoensnormen.

De Jury is tevens van oordeel dat de reclame niet degraderend is voor het beeld van de vrouw.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PARFUMS CHRISTIAN DIOR
Product/Dienst: Parfum Miss Dior
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/12/2017