PALM BREWERIES – 18/09/2013

Beschrijving van de reclame

Ter gelegenheid van de start van de koopjesdriedaagse werd op de Grote Markt van Roeselare een reuzenvat van het biermerk Rodenbach uitgedeeld. Mensen konden een bierglas van 50 cl kopen en laten vullen met Rodenbach zolang er nog bier in het vat zat.

Motivering van de klacht(en)

Op de Grote Markt van Roeselare werd een reuzenvat van het biermerk Rodenbach uitgedeeld. Volgens de klager konden mensen een groot bierglas (halve liter) kopen voor de prijs van 1 euro. Dit glas konden ze gratis laten vullen met Rodenbach zolang er nog bier in het vat zat.
Volgens de klager is dergelijke reclame voor drank in strijd met de volgende bepalingen van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken:
Artikel 3.1: Reclame mag niet aanzetten tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie, noch dit aanmoedigen.
Het aanbieden van een reuzenvat en de mogelijkheid tot onbeperkt bijvullen van het glas, zet aan tot onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie.
Artikel 5.1: Het is verboden om op de openbare weg gratis of voor een symbolische prijs alcoholhoudende dranken te verdelen of aan te bieden.
Er moest alleen € 1 betaald worden voor een glas. Bijgevolg werd het bier gratis verdeeld.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder wenste vooreerst te onderstrepen dat hij als lid van de Federatie van de Belgische Brouwers het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken volledig heeft onderschreven en dat de brouwerij proactief de Respect16-campagnestandaard bij de organisatoren van events onder de aandacht brengt en vraagt deze bij de medewerkers kenbaar te maken.

Vervolgens deelde de adverteerder mee dat de klacht onjuistheden bevat. Wat het beschreven event betreft, deelde hij met name mee dat er jaarlijks 2.000 bierpotten (50 cl) als Limited Edition worden ontworpen en dat deze aan € 9 per stuk worden verkocht. Deze prijs staat in schril contrast met de in de klacht aangehaalde prijs van € 1. Het vat waarvan sprake heeft een inhoud van 3.000 liter. Theoretisch kan een pot dus tot 3 maal toe gevuld worden, wat neerkomt op 6 consumpties van 25 cl. Omgerekend worden dus, in tegenstelling met wat wordt gemeld, de consumpties aan een gemiddelde prijs van € 1,50 / 25 cl verkocht. Er is bijgevolg geen sprake van het aanzetten tot overmatige consumptie, laat staan dat er sprake zou zijn van gratis sampling of verkoop aan een symbolisch bedrag. De adverteerder verwees tenslotte tevens naar het traditionele karakter van dit evenement, de “Batjes” van Roeselare.

Jurybeslissing

De Jury heeft nota genomen van het antwoord van de adverteerder volgens hetwelk voor dit evenement – de traditionele start van de koopjesdriedaagse in Roeselare – jaarlijks 2.000 bierpotten (50 cl) in een beperkte oplage aan 9 euro per stuk worden verkocht (en niet aan 1 euro zoals door de klager beweerd) en het vat waarvan sprake een inhoud van 3.000 liter heeft, zodat bezwaarlijk kan worden voorgehouden dat hier gratis of voor een symbolische prijs bier aangeboden wordt.

Vandaar is de Jury van oordeel dat deze promotionele actie geen inbreuk uitmaakt op de artikels 5.1 en 3.1 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PALM BREWERIES
Product/Dienst: Rodenbach
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/09/2013