PALM BREWERIES – 17/07/2002

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont 3 met bier gevulde glazen met daaronder de tekst : “Binnenkort beginnen de examens” en in grotere letters “Mondeling ?”. Onderaan de advertentie staat onder de afbeelding van een etiket van het product de vermelding “Waarom ? Daarom”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is in strijd met de Arnolduscode want, zij maakt allusie op het wegvallen van angst ten gevolge van alcoholgebruik;
Het is niet duidelijk tot welke doel of leeftijdsgroep zij gericht is want ook leerlingen in het secundair onderwijs hebben mondelinge examens; er wordt beweerd dat alcoholgebruik de prestaties positief zal beïnvloeden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze advertentie kadert in een communicatieconcept waarbij getracht wordt om op een ludieke manier duidelijk te maken dat er altijd wel een reden te vinden is om het product te drinken en daarom dus zowel grote als kleine aanleidingen, feestdagen of ludieke gebeurtenissen gebruikt worden om dit te communiceren. Hij benadrukte dat hij met deze advertentie niet de bedoeling heeft gehad om te communiceren dat het drinken van het product angst wegneemt of prestaties verbetert, maar dat hij het woord mondeling op een ludieke manier heeft willen gebruiken door te verwijzen naar “langs de mond”, dus drinken. Hij benadrukte tevens dat hij zich niet heeft willen richten tot minderjarigen en zijn inziens het merendeel van de studenten die mondelinge examens hebben meerderjarig zijn.

Jurybeslissing

De Jury was de mening toegedaan dat deze boodschap allusie maakt op het wegvallen van angst ten gevolge van het drinken van het product (hetgeen in strijd is met art 3 van de biercode) en tevens de minderjaringen als doelgroep niet uitsluit aangezien ook leerlingen uit het secundair onderwijs mondelinge examens dienen af te leggen (hetgeen in strijd is met art. 4 van de biercode).
Bijgevolg heeft zij aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze advertentie niet meer te verspreiden en ook in de toekomst dergelijke boodschap niet meer te gebruiken.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat de advertientie niet meer zal verschijnen.

Adverteerder: PALM BREWERIES
Product/Dienst: Palm speciale
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  17/07/2002