PALM BREWERIES – 06/06/2002

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont 3 met bier gevulde glazen met daaronder de tekst : “Een rondje op masturbatiedag ?” en in grotere lettertype “Wij heffen het glas vandaag met die andere hand”. Onderaan de advertentie staat onder de afbeelding van een etiket de vermelding : “Waarom ? Daarom”.

Motivering van de klacht(en)

De tekst van de advertentie is storend en onaangepast t.o.v. de educatieve slogan.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze advertentie kadert in een communicatieconcept waarbij getracht wordt om op een ludieke manier duidelijk te maken dat er altijd wel een reden te vinden is om het product te drinken en daarom dus zowel grote als kleine aanleidingen, feestdagen of ludieke gebeurtenissen gebruikt worden om dit te communiceren. Hij benadrukte dat deze advertentie door een ongelukkig toeval gepubliceerd werd naast de artikels omtrent de moord op Pim Fortuin, maar dat zulks volledig buiten zijn wil gebeurde en hij geenzins enige link heeft willen maken. Hij bevestigde tevens dat deze advertentie misschien wel iets “stouter” is dan de andere en hij naar aanleiding van deze klacht de toon en inhoud van toekomstige uitingen waar nodig zal aanpassen.

Jurybeslissing

Gelet op de maatschappelijke evolutie op zedelijk vlak, op het duidelijk humoristische karakter van deze boodschap en alsook bij gebrek aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: PALM BREWERIES
Product/Dienst: Palm speciale
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/06/2002