PALM BELGIAN CRAFT BREWERS – 09/07/2015

Beschrijving van de reclame

De post op de Facebookpagina van de adverteerder verwijst naar een jaarlijks evenement waarbij ter gelegenheid van de koopjesdagen of “batjes” te Roeselare een promotieactie met een reuzenvat Rodenbach doorgaat.

De post met als titel “De betere bierkenners van onze Noorderburen leren zowaar de Batjes kennen! #fronza” bevat een afbeelding van het vat in kwestie op de Grote Markt te Roeselare en daaronder de volgende tekst:

“Het Vat van Rodenbach 2015: gratis bier in het Belgische Roeselare!
De week is nog maar begonnen, maar toch gooien we er een Fronza Weekend-tip tegenaan. Het mooie België is om vele redenen bekend. We noemen bijvoorbeeld…”.

Er kan worden doorgeklikt naar het volledige artikel op de Nederlandse website met uit-tips fronza.nl.:

“Het Vat van Rodenbach 2015: gratis bier in het Belgische Roeselare!
De week is nog maar begonnen, maar toch gooien we er een Fronza Weekend-tip tegenaan. Het mooie België is om vele redenen bekend. We noemen bijvoorbeeld Manneke Pis, wafels, chocolade, overbodige bruggen, frieten en natuurlijk heerlijk (streek)bier. Vooral van die twee laatste zijn we fan en al zeker als het gratis is. Reden te meer om komende vrijdag 19 juni 2015 af te zakken naar Roeselare, een fijne stad in het hart van West-Vlaanderen alwaar de lokale brouwerij Rodenbach naar jaarlijkse gewoonte een groot biervat met 5000 liter lekkers weggeeft. Men hoeft slechts eenmalig een beker te kopen waarna iedere aanwezige die kan laten vullen zoveel men wil, tot de bodem van het vat bereikt is. Daarna kan men tot in de diepe uurtjes in de aangelegen gezellige etablisementen verder met de pret.

Het Vat van Rodenbach verfrist de eerste monden rond 18:00. Meestal duurt het een uur of drie à vier vooraleer de grote ton leeg is, maar zaak blijft om er vroeg bij te zijn. Tijdens het slurpen door kunnen de bierdrinkers genieten van optredens die door de stad Roeselare zijn georganiseerd. Heel soms is er een opstootje, maar in tegenstelling tot menig Nederlander zijn Vlamingen meestal gezellige en niet al te luidruchtige drinkers. Bourgondiërs in hart, nieren en lever.

Ook mooi meegenomen: die avond kijkt de politie graag een oogje dicht als het op openbare dronkenschap aankomt. Dat zeggen ze natuurlijk niet expliciet, dat zou tegen de wet zijn, maar in de praktijk komt het daar wel op neer. Ze moeten wel, anders mogen ze een volledige stad aanhouden en dat zou wel érg veel papierwerk zijn. (…)”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager wordt met deze communicatie aangezet tot overmatig gebruik van alcoholische dranken en is derhalve het Alcoholconvenant geschonden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder wenste vooreerst te onderstrepen dat hij als lid van de Federatie van de Belgische Brouwers het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken volledig heeft onderschreven en dat de brouwerij proactief de Respect 16-campagnestandaard bij de organisatoren van events onder de aandacht brengt en vraagt deze bij de medewerkers kenbaar te maken.

Wat betreft het beschreven evenement deelde de adverteerder vervolgens mee dat jaarlijks 2.000 bierpotten (50 cl) als Limited Edition ontworpen worden. De aankoopprijs van de pot werd dit jaar verhoogd naar € 10 i.p.v. € 9. Het vat vanwaar sprake heeft een inhoud van 3.000 liter. Theoretisch kan een pot dus tot 3 maal toe gevuld worden wat neerkomt op 6 consumpties van 25 cl. Omgerekend worden de consumpties aan een gemiddelde prijs van € 1,66 / 25 cl verkocht. Er is bijgevolg geen sprake van het aanzetten tot overmatige consumptie. Daarnaast is het waard te vermelden dat het Rodenbachbier een gelijkaardig alcoholvolume bevat als het courante pilsbier, namelijk 5,2 % vol/alc.

Wat betreft de gevoerde communicatie haalt de adverteerder aan dat op generlei wijze ‘gratis’ bier of bier aan ‘dumpingprijzen’ wordt aangeboden. In de bewuste Facebookpost schrijft hij als reactie op een verschenen artikel – dat niet door hem maar door ‘fronza.nl’ werd gepubliceerd: “De betere bierkenners van onze Noorderburen leren zowaar de Batjes kennen!”. Deze reactie is een zeer duidelijke verwijzing naar het kwaliteitsgehalte van het evenement en niet naar één of ander ‘hijs-karakter’, anders had de boodschap er totaal anders uitgezien. Voor de artikels gepubliceerd door ‘fronza.nl’ of anderen ligt de verantwoordelijkheid volgens de adverteerder volledig bij de auteurs. Voor de totstandkoming van deze berichtgeving is er trouwens geen enkel contact met hem geweest.

Jurybeslissing

De Jury heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de klacht tegen een specifieke communicatie op de Facebookpagina van de adverteerder rond een jaarlijks weerkerende promotieactie met een reuzenvat Rodenbach ter gelegenheid van de koopjesdagen of “batjes” te Roeselare.

De Jury heeft vastgesteld dat de titel van de bijdrage waarnaar de adverteerder verkozen heeft een link op te nemen op zijn eigen Facebookpagina het heeft over “gratis bier in het Belgische Roeselare!” en dat de bijdrage zelf verder gaat met onder meer het volgende te stellen:
“Men hoeft slechts eenmalig een beker te kopen waarna iedere aanwezige die kan laten vullen zoveel men wil, tot de bodem van het vat bereikt is. Daarna kan men tot in de diepe uurtjes in de aangelegen gezellige etablisementen verder met de pret.”;
“Ook mooi meegenomen: die avond kijkt de politie graag een oogje dicht als het op openbare dronkenschap aankomt.”.

De Jury is van mening dat de betrokken communicatie over de promotieactie wel degelijk aanmoedigt tot onverantwoordelijke of overmatige consumptie van een alcoholhoudende drank.

De Jury is derhalve van oordeel dat de adverteerder op die manier op zijn eigen Facebookpagina reclame maakt voor zijn product op een manier die indruist tegen artikel 3.1 van het Convenant dat het volgende bepaalt: “Reclame mag niet aanzetten tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie, noch dit aanmoedigen”.

Vervolgens heeft de Jury vastgesteld dat de educatieve slogan “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand” niet vermeld staat op de betrokken Facebookpagina.

Dienaangaande wijst zij erop dat overeenkomstig artikel 11.1 + Bijlage B voor reclame via digitale media deze educatieve slogan duidelijk en leesbaar moet worden vermeld.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft onmiddellijk de betrokken Facebookpost verwijderd en de educatieve slogan aangebracht.

Adverteerder: PALM BELGIAN CRAFT BREWERS
Product/Dienst: Rodenbach
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  09/07/2015