PALM BELGIAN CRAFT BREWERS – 06/07/2016

Beschrijving van de reclame

De klager verwees naar een affiche zoals deze uithing bij een bepaalde horecagelegenheid. De A3 affiche bevat een afbeelding van een flesje en een glas van het bier in kwestie, met daarboven de tekst:

“Nu in …………......... 1 Estaminet gratis bij elk doelpunt van de Belgen tijdens het EK!”.
Op de stippellijn kan een deelnemende horecazaak haar naam zelf invullen.
Onderaan de educatieve slogan: “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager wordt het consumeren van een gratis pint Estaminet bier gelinkt aan het succes van de nationale voetbalploeg en de feestelijke sfeer van het EK en worden aldus verschillende inbreuken op artikel 3 van het Alcoholconvenant begaan: “Reclame mag niet:

3.1. aanzetten tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie, noch dit aanmoedigen;

3.3. de consumptie van alcoholhoudende dranken in verband brengen met sociaal of seksueel succes;

3.5. suggereren dat alcoholhoudende dranken een noodzakelijke voorwaarde zijn om het dagelijks leven gelukkiger te maken of om een feestelijke sfeer te creëren”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder kaderde de intentie achter deze actie met Estaminet Premium Pils als volgt:

  • De actie wordt, in samenspraak met de ondernemer van de horecazaak, enkel via A3 affiches gecommuniceerd in enkele biercafé’s.
  • De actie wordt niet op openbare plaatsen gespeeld. De ondernemer van de horecazaak is vrij deze actie al dan niet te laten doorgaan in zijn zaak.
  • De actie geldt zowel voor supporters als voor andere aanwezigen in de zaak waardoor er geen sociaal onderscheid wordt gemaakt.
  • De actie is niet geldig indien er zich penalty’s aandienen tijdens de wedstrijd, wat immers zou kunnen aanzetten tot overmatig drankgebruik.

Hij deelde tevens mee dat hij, in het kader van een verantwoord alcoholgebruik en ethisch communiceren rond alcoholische dranken in België, bij elke ontwikkeling van een actie beoogt het Convenant te respecteren en de waarden ervan over te brengen aan de consument.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de inhoud van de klacht en van de door de klager meegedeelde informatie omtrent het publicitair materiaal in kwestie.

Zij heeft met name vastgesteld dat het hier gaat om algemeen publicitair materiaal van de producent van het vermelde bier dat niet beperkt is tot de specifieke in de klacht vermelde horecagelegenheid.

Zij heeft vervolgens nota genomen van de reactie van de producent-adverteerder die onder meer meedeelde dat de actie alleen via de betrokken affiches werd gecommuniceerd in de deelnemende horecagelegenheden en niet geldt in geval van penalty’s tijdens de wedstrijd.

De Jury is van mening dat de loutere verwijzing naar het scoren van een doelpunt op het EK door de Belgische nationale voetbalploeg niet inhoudt dat er zonder de alcoholhoudende drank waarvoor aldus promotie wordt gevoerd geen feestelijke sfeer zou kunnen zijn of dat de consumptie van deze drank zou bijdragen tot succes. Zij is eveneens van mening dat het publicitair materiaal niet in dwingende bewoordingen is opgesteld en de keuze om beroep te doen op de actie vrijlaat.

De Jury is derhalve van oordeel dat het publicitair materiaal in kwestie de consumptie van alcoholhoudende dranken niet in verband brengt met sociaal of seksueel succes en evenmin suggereert dat alcoholhoudende dranken een noodzakelijke voorwaarde zijn om het dagelijks leven gelukkiger te maken of om een feestelijke sfeer te creëren. Zij is eveneens van oordeel dat het publicitair materiaal in kwestie niet aanzet tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie, noch dit aanmoedigt.

De Jury is derhalve van oordeel dat dit publicitair materiaal niet in strijd is met artikels 3.1, 3.3 en 3.5 van het Convenant.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PALM BELGIAN CRAFT BREWERS
Product/Dienst: Estaminet
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/07/2016