PACIFIC TILKIN – 26/08/2009

Beschrijving van de reclame

Reclame-inlassing in Passe-Partout voor Citroën.

Motivering van de klacht(en)

De reclame vermeldt de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik in een lettergrootte die veel kleiner is dan hoofdboodschap in deze reclame, hetgeen strijdig is met het K.B. van 5 september 2001 en art. 5 van de Febiac code.

Standpunt van de adverteerder

De garagehouder heeft meegedeeld dat Passe-Partout hem bevestigd heeft dat ze niets veranderd hebben aan de originele drukproef van Citroën. Hij deelde mee dat hij enkel kan tussenkomen mbt zijn eigen reclameband.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de lettergrootte van de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik1,8mm) kleiner is dan hetgeen terzake voorgeschreven is door art. 5 van de Febiac code (3mm).

De Jury heeft tevens nota genomen van de informatie meegedeeld door de media en volgens dewelke ze de drukproef via de officiële site van Citroën hebben gedownload. De gedownloade pdf betreft een A4-formaat (297mm breed op 210mm lang) en de vermelding mbt het verbruik is wel degelijk 3mm hoog. Omdat de breedte van een krantenpagina 230mm meet, hebben ze de pdf verkleind tot op deze breedte. Hierdoor werd de vermelding van het verbruik ook verminderd en mat ze slechts 2,5mm.

Deze advertentie is derhalve strijdig met het K.B. van 05/09/2001 en met de Febiac code.

De Jury heeft aan de adverteerder verzocht om deze advertentie te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met het K.B van 05/09/2001 en art 5 van de Febiac code en intussen deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PACIFIC TILKIN
Product/Dienst: Citroën
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  26/08/2009