PABO – 12/07/2011

Beschrijving van de reclame

De e-mail met als onderwerp “mededeling directie” vermeldt onder meer het volgende:
“Diverse waardecheques van eerdere promotionele acties zijn niet door de rechthebbende klanten opgevraagd. Ze liggen veilig opgeborgen in onze kluis. Maar wat blijkt nu? De waardecheques zijn nog maar beperkt geldig. Daarom heeft onze directie besloten om deze waardecheques opnieuw cadeau te doen. En uw naam is door onze computer geselecteerd. Van harte gefeliciteerd!
- Eén van de beschikbare waardecheques is dus 100% gegarandeerd voor u!*
- Uw waardecheque heeft een voordeelwaarde van min. 185 euro tot max. 1.000 euro!
- Bijna alle waardecheques zijn inwisselbaar voor contanten!
U heeft 7 dagen de tijd om de aan u toegekende waardecheque GRATIS bij een bestelling op te vragen! Daarna gaat de waardecheque naar een iemand anders.
*Geselecteerde mensen hebben recht op maximaal 1 waardecheque!”.

Motivering van de klacht(en)

Opnieuw een misleidende belofte, als je een bestelling plaatst(stel het goedkoopste artikel) dan krijg je een waardecheque van minstens 185 EUR en bijna alle cheques zijn omzetbaar in contanten. Koper denkt dus super winst te doen maar wordt misleid.
1) Computer pikt mij eruit volgens de tekst, dit is een mailing naar iedere klant in hun bestand.
2) De wet zegt dat niet met verlies mag verkocht worden, besteldproduct + bon samen mag geen verlies betekenen. Als je 185 EUR in contanten geeft bij een bestelling van laat ons zeggen 15 EUR dan is dit wettelijk niet mogelijk omdat dan het product metverlies wordt verkocht.
3) Waarschijnlijk is de bon een korting op een andere aankoopwat dus niet vermeld wordt.
4) Bijna alle waardecheques zijn inwisselbaar voor contanten.Lees, toevallig zal 99% van degenen die bestellen een waardecheque krijgen die NIET inwisselbaar is voor contanten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft het volgende meegedeeld:
1. Het is een e-mailing naar een deel van zijn bestand.
2. De verkopen op deze actie gebeuren niet met verlies.
3. De bon is geen korting op een andere aankoop. De bon die beloofd wordt, wordt volgens het reglement uitgekeerd zonder aankoopverplichting.
4. In het reglement wordt beschreven wie welke cheque ontvangt. De laptopcheque, bonuscheque en elektronicacheque zijn inwisselbaar voor contanten.
5. De geschenken worden zeker uitgekeerd. Tweemaal per jaar keert hij alle geschenken uit van al zijn acties.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de e-mail met als onderwerp “mededeling directie”. De Jury heeft vastgesteld dat, na doorklik en intoetsen van het reserveringsnummer, men de volgende boodschap te zien krijgt: “Gefeliciteerd! U heeft gegarandeerd recht op 1 van deze waardecheques (Laptopcheque €325, Vakantiecheque €185, Bonuscheque €1000, Electronicacheque €725). Zo vraagt u uw cheque op: 1. Plaats uw bestelling van minimaal €40,- in het winkelmandje. 2. Uw geschenk wordt automatisch aan uw bestelling toegevoegd. Bestel snel en profiteer”.

De Jury heeft vervolgens kennis genomen van de toekenningsvoorwaarden en heeft vastgesteld dat de eerste 3 waardecheques (Bonuscheque, Elektronicacheque, Laptopcheque) respectievelijk toegekend worden aan diegene die voor het hoogste, tweede hoogste en derde hoogste aankoopbedrag bij Pabo aangekocht heeft tussen 01.05.2011 en 01.09.2011. De vakantiecheque gaat naar alle overige inzenders wiens inzending met de 4 cijferige actiecode 2493 door Pabo wordt ontvangen tussen 01.05.2011 en 01.09.2011.

1) De Jury is van oordeel dat deze reclame misleidend is om volgende redenen:

- De reclame wekt de indruk dat de consument een waardecheque met een voordeelwaarde tussen 185 euro en 1000 euro zal ontvangen, terwijl in werkelijkheid de hoogste bedragen voorbehouden zijn voor de klanten die de hoogste bestelling plaatsen. De algemene presentatie en inhoud van de e-mailing wekt valse hoop.

- De reclame wekt de indruk dat bijna alle waardecheques omwisselbaar in contanten zijn wat niet het geval is. Alleen de Bonuscheque, de Elektronicacheque en de Laptopcheque (gereserveerd voor de drie hoogste bestellingen) zijn inwisselbaar voor contanten. De term “bijna” kan aanleiding geven tot verwarring. De Jury is van oordeel dat duidelijk dient vermeld te worden welke cheques wel of niet omwisselbaar zijn in contanten.

- In de e-mail wordt er niet verwezen naar de toekenningsvoorwaarden om aanspraak te maken op de waardecheques. Er wordt slechts verwezen naar deze voorwaarden op een andere pagina (na invulling van het reserveringsnummer en na doorklik) en in kleine lettertjes.

Terzake merkt de Jury op dat de loopduur van de actie (tussen 01.05.2011 en 01.09.2011) 4 maanden bedraagt, waaruit kan afgeleid worden dat de eerste 3 waardecheques niet reeds bij de bestelling gevoegd zullen worden, zoals nochtans vermeld wordt op de website. Het toevoegen van het geschenk aan de bestelling zal dus enkel opgaan voor de vakantiecheque, daar om te bepalen wie het hoogste aankoopbedrag had, eerst de afloop van de actie (01.09.2011) dient afgewacht te worden.

Bovendien stelt de Jury vast dat in het schrijven van de adverteerder gesteld wordt dat de bon zonder aankoopverplichting uitgekeerd wordt. Aangezien de Bonuscheque, de Electronicacheque en de Laptopcheque enkel aan de hoogste bestellingen worden toegekend en de vooropgestelde periode 4 maanden bedraagt, merkt de Jury op dat de periode om te verzaken aan de aankoop in het kader van verkoop op afstand in dat geval al verlopen is en er derhalve wel degelijk een aankoopverplichting geldt om aanspraak te kunnen maken op één van de eerste 3 waardecheques.

Dit is strijdig met artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en met artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

2) De Jury is van oordeel dat het hier om een misleidende handelspraktijk gaat om volgende redenen:

Er wordt druk uitgeoefend op de consument om hem onmiddellijk te doen beslissen en er wordt onvoldoende tijd gegeven om hem een geïnformeerd besluit te laten nemen. Er wordt namelijk een korte termijn vooropgesteld om te bestellen met als argument dat de waardecheques anders naar een andere persoon zullen gaan. Er is ook tegenstrijdige informatie en dus verwarring omtrent de beschikbaarheid (de e-mail in kwestie vermeldt dat men 7 dagen heeft om de waardecheque op te vragen en de toekenningsvoorwaarden vermelden dat men binnen de 14 dagen moet bestellen).

Dit is strijdig met artikel 91, 7° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en met artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

3) De Jury is van oordeel dat het hier om een agressieve handelspraktijk gaat om volgende redenen:

Men laat uitschijnen dat de consument een waardecheque gewonnen heeft, maar toch zijn er voorwaarden aan verbonden (een aankoopverplichting van minimaal €40) teneinde een beroep te kunnen doen op die cheque. Men geeft de indruk dat men een waardecheque "gewonnen heeft", maar dit is wel verbonden aan een bestelling, en dit is niet wat een gemiddelde consument kan verwachten bij het toekennen van een waardecheque.

Dit is strijdig met artikel 94, 8° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming: als het ondernemen van stappen om in aanmerking te kunnen komen voor de prijs of voor een andere soortgelijk voordeel afhankelijk is van de betaling van een bedrag door de consument of indien daaraan voor hem kosten zijn verbonden.

Gelet op voorgaande en op basis van de bovenvermelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame niet meer te verspreiden.

Overeenkomstig art. 9 van het Juryreglement, heeft de Jury de adverteerder ook verzocht om zijn volgende campagne voorafgaandelijk aan de Jury voor te leggen. Dit geldt voor de volgende reclame die uitgaat van zijn bedrijf, ongeacht over welke product/actie het gaat.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de mailing niet meer zal verspreiden en dat hij zijn volgende reclame voorafgaandelijk aan de Jury zal voorleggen.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PABO
Product/Dienst: Waardecheque
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  12/07/2011