PABO – 11/12/2014

Beschrijving van de reclame

Tekst e-mailing:
“Gratis Cadeaubon.”
“Jouw cadeaucode: (…).”
“Welke cadeaubon ontvang jij?”
In rode cirkels: “t.w.v. €12,50, t.w.v. €25,-, t.w.v. €50,-.”
“Ontdek de waarde van jouw cadeaubon.
Wil je gebruik maken van deze actie voer dan actiecode (...) in je winkelmandje in.
Actie is niet combineerbaar met andere acties en geldig t/m 27-08-2014.”

Op de pagina met “Check je cadeaucode en ontdek de waarde van jouw cadeaubon” staat onderaan te lezen:
“Gebruik jouw persoonlijke cadeaucode in je winkelmandje om je GRATIS cadeaubon op te vragen bij je online bestelling”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat zijn code recht gaf op een waardebon van € 50. Ondanks het zoeken naar addertjes, stond geen enkele verdere voorwaarde vermeld om van deze actie te genieten. Groot was zijn ontgoocheling toen hij zijn bestelling ontving met daarin 4 individuele kortingsbonnen van € 12.50 op een bestelling van € 40 en deze zijn niet geldig in combinatie met andere cadeau- of kortingsacties. In plaats van een cadeaubon van € 50 heeft hij dus eigenlijk gewoon 4 kortingsbonnen gehad die slechts geldig zijn bij een bepaalde aankoopwaarde.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het voor de gemiddelde consument duidelijk moest zijn dat het cadeau dat aan de geadresseerden toegekend werd, bestond uit 1 of meerdere waardebonnen die slechts bij een bestelling konden gebruikt worden. De tekst vermeldt onderaan immers duidelijk: “Gebruik jouw persoonlijke cadeaucode in je winkelmandje om je gratis cadeaubon op te vragen bij je online bestelling”.

Volledigheidshalve merkt hij op dat er ook geen sprake is van enige aankoopverplichting en dat de cadeaubon dus gratis geschonken wordt. Conform de van kracht zijnde wetgeving levert de adverteerder de aangevraagde bestellingen steeds op zicht. Het staat elke consument dan ook vrij om de geleverde artikelen aan de adverteerder terug te sturen, zonder opgave van redenen, terwijl hij dan toch de cadeaubon kan behouden.

De klager heeft het achterliggende mechanisme van de actie ook duidelijk begrepen, aangezien hij zelf reeds bij zijn klacht vermeldt dat de inwisseling van de cadeaubon afhankelijk was van het plaatsen van een bestelling. Dat de klager overigens ontgoocheld blijkt te zijn omdat het cadeau bestaat uit een (aanzienlijke) korting bij nieuwe bestellingen, betreurt de adverteerder. Dat doet echter niet af aan het feit dat deze korting wel degelijk cadeau wordt gegeven, zonder dat er – behoudens een vrijblijvende bestelling – een tegenprestatie tegenover staat. Dat is immers de taalkundige betekenis van het woord “cadeau” of “geschenk”: de ontvanger ontvangt iets zonder dat daar een juridisch afdwingbare tegenprestatie tegenover staat.

Klager stelt nog van mening te zijn dat de adverteerder het woord “cadeaubon” niet had mogen gebruiken, omdat er volgens hem slechts sprake is van een “kortingsbon.” Etymologisch en taalkundig is adverteerder het oneens met de klager. Volgens Van Dale’s Groot Woordenboek is een cadeaubon immers “een waardebon die men als geschenk geeft, waarvoor de ontvanger naar eigen keuze iets tot het aangegeven bedrag kan kopen”, waarbij als waardebon geldt “de bon die geldwaarde heeft zonder eigenlijk betaalmiddel te zijn”. Dit is ook de betekenis die de adverteerder gegeven heeft aan het woord cadeaubon.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de e-mailing die onder meer het volgende vermeldt: “Gratis Cadeaubon.”; “Welke cadeaubon ontvang jij?”; in rode cirkels: “t.w.v. €12,50, t.w.v. €25,-, t.w.v. €50,-.” en “Wil je gebruik maken van deze actie voer dan actiecode (...) in je winkelmandje in.”.

De Jury heeft er nota van genomen dat de code van de klager recht gaf op een cadeaubon ter waarde van 50 euro en dat hij bij zijn bestelling vier individuele kortingsbonnen van 12,50 euro geldig op een bestelling van 40 euro ontving.

De Jury heeft tevens nota genomen van het antwoord van de adverteerder volgens hetwelk uit de vermelding “Gebruik jouw persoonlijke cadeaucode in je winkelmandje om je gratis cadeaubon op te vragen bij je online bestelling” voldoende duidelijk zou blijken dat het cadeau dat aan de geadresseerden toegekend werd, bestond uit 1 of meerdere waardebonnen die slechts bij een bestelling konden gebruikt worden.

De Jury heeft evenwel tevens vastgesteld dat de betrokken e-mailing nalaat om melding te maken van of te verwijzen naar beperkende voorwaarden op de cadeaubonnen, met name een minimumaankoopbedrag of naar het feit dat geen sprake is van één cadeaubon ter waarde van 50 euro maar van vier cadeaubonnen ter waarde van 12,50 euro – wat door de adverteerder overigens niet wordt tegengesproken.

De Jury is derhalve van oordeel dat de beperkende voorwaarden waaraan deze actie onderworpen is onvoldoende duidelijk worden gemaakt voor de consument.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op dit punt, wat strijdig is met de artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame naar de toekomst toe te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de beslissing van de Jury te zullen naleven.

Adverteerder: PABO
Product/Dienst: Erotische artikelen
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  11/12/2014