PABO – 08/06/2010

Beschrijving van de reclame

De e-mailing vermeldt het volgende:
Is dit uw geluksdag? Het zou zomaar kunnen. U krijgt vandaag namelijk de unieke en eenmalige kans om onze kluis te openen en er vandoor te gaan met een fantastisch LCD-topgeschenk! Helemaal GRATIS bij uw bestelling! Enkele toppers met LCD scherm die op dit moment in de kluis liggen zijn:
-een super de luxe LCD TV
-een digitale compactcamera
-een GSM met LCD touchscreen
-een SIM card reader
Rode knop met [Klik hier]
Als u op de rode button hierboven klikt, ontdekt u uw geheime kluiscode en hiermee kunt u direct controleren of de kluis met LCD-geschenken voor u open gaat.

Motivering van de klacht(en)

Na doorklik krijgt men de geheime kluiscode te zien, die men dient in te toetsen om de kluis te openen, waarna de klager de volgende boodschap te zien kreeg: Proficiat! U krijgt 1 van de 7 afgebeelde geschenken met LCD-scherm GRATIS!
Hebt u prijs? Volg dan deze eenvoudige instructies:1.Plaats een bestelling in het winkelmandje
2.Vul in het winkelmandje uw LCD actiecode 3791 in en klik op activeren
3.1 van de 7 beschikbare geschenken met LCD scherm wordt aan uw bestelling toegevoegd.

Standpunt van de adverteerder

Pabo werd reeds veroordeeld door de JEP voor dezelfde feiten. De klager ontving opnieuw dergelijke misleidende reclame.
Volgens de instructies krijg je een lcd geschenk dat aan je bestelling wordt toegevoegd, maar dat is niet waar. Enkel wie het meeste besteld heeft, krijgt een cadeau.

De adverteerder deelde mee dat de bewering van de klager dat geen LCD geschenk aan de bestelling zou worden toegevoegd pertinent en feitelijk onjuist is. De Kluisactie is een cadeau-actie, waarbij iedere besteller recht heeft op een LCD geschenk.
Zowel in de instructies als in de uitgebreide toekenningsvoorwaarden staat duidelijk vermeld hoe deze actie in z'n werk gaat. Er staat vermeld dat een bestelling (zonder aankoopverplichting) voorwaarde is voor het ontvangen van een geschenk en dat de verschillende geschenken zullen worden toegewezen op basis van de hoogte van het aankoopbedrag.
De adverteerder is van mening dat deze klacht iedere grond mist. Wellicht dat klager geen geschenk bij zijn bestelling heeft ontvangen. In dat geval zal de adverteerder uiteraard onderzoeken hoe dit kan en een eventuele fout herstellen

Nadat de JEP met toestemming van de klager zijn identiteitsgegevens heeft gecommuniceerd aan de adverteerder, deelde de adverteerder zijn bevindingen mee over datgene wat zich in het recente verleden tussen de klager en PABO heeft afgespeeld :
• Op 14 januari heeft de klager via internet besteld naar aanleiding van de catalogus met LCD-actie die hem werd toegezonden. De code 1401 die hij hierbij gebruikt heeft, geeft recht op een SIM card reader, die hij niet heeft ontvangen. De adverteerder verontschuldigde zich hiervoor en zegde toe om dit zo spoedig mogelijk te herstellen
• Op 1 april heeft de klager de online Vakantie-actie ontvangen. Voor het merendeel van de bestellers is hiervoor een gratis vakantiecheque gereserveerd. De klager heeft op deze actie niet gereageerd en mag dus ook geen geschenk verwachten. • Op 6 mei heeft de klager via email de Kluisactie ontvangen. Deze actie is de online-vorm van de papieren versie die de klager destijds in januari heeft ontvangen. Voor het merendeel van de bestellers is hiervoor dezelfde SIM card reader als bij de januari-actie gereserveerd. De klager heeft ook op deze online-actie niet gereageerd en mag dus ook hier geen geschenk verwachten.
De adverteerder deelde als besluit het volgende mee :
PABO heeft een fout gemaakt door het geschenk -waar de klant recht op heeft op basis van zijn bestelling- niet te versturen. Hij stelde dat dit uiteraard niet zijn normale manier van werken is, maar waar mensen werken komt dit soort zaken helaas nog steeds voor. Hij betreurt de gang van zaken en zeker het feit dat hij er met deze klant kennelijk niet in geslaagd is om zijn vraag/klacht in eerste instantie bevredigend te beantwoorden. De adverteerder bevestigde dat hij meteen opdracht heeft gegeven om de SIM card reader aan de klager op te sturen.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld wat in de e-mailing en na de doorklik (pagina met geheime kluiscode) vermeld werd (zie beschrijving hierboven).

De Jury heeft vervolgens kennis genomen van de toekenningsvoorwaarden en heeft vastgesteld dat de eerste 6 LCD geschenken (Sony flatscreen, video camera, fotocamera, wekkerradio, telefoon, weerstation) toegekend worden aan diegenen die voor het hoogste aankoopbedrag aangekocht hebben bij Pabo tussen 01.01.2010 en 30.06.2010. De LCD Sim Card Reader gaat naar alle overige inzenders wiens inzending met de 4 cijferige actiecode 3791 door Pabo wordt ontvangen tussen 01.01.2010 en 30.06.2010.

De Jury is van oordeel dat deze reclame misleidend is om volgende redenen:

Deze reclame wekt de indruk dat de consument bij zijn bestelling 1 van de 7 geschenken zal ontvangen, terwijl in werkelijkheid de eerste 6 geschenken voorbehouden zijn voor de klanten die de hoogste bestelling plaatsen. De algemene presentatie en inhoud van de e-mailing wekt valse hoop mbt de eerste 6 geschenken. De voorwaarden om aanspraak te maken op de eerste zes geschenken worden slechts op een andere pagina (na doorklik op de toekenningsvoorwaarden) en in kleine lettertjes meegedeeld. Terzake merkt de Jury op dat de loopduur van de actie (01.01.2010 tot 30.06.2010) 6 maanden bedraagt, waaruit kan afgeleid worden dat de eerste 6 geschenken niet reeds bij de bestelling gevoegd zullen worden, zoals nochtans vermeld wordt in de reclame. Het toevoegen van het geschenk aan de bestelling zal dus enkel opgaan voor het 7e geschenk, daar om te bepalen wie het hoogste aankoopbedrag had, eerst de afloop van de actie (30.06.2010) dient afgewacht te worden.
Bovendien stelde de Jury vast dat zowel in het schrijven van de adverteerder als in de toekenningsvoorwaarden gesteld wordt dat er “geen aankoopverplichting” geldt. Aangezien de eerste 6 geschenken enkel aan de hoogste bestellingen worden toegekend en de vooropgestelde periode 6 maanden bedraagt (van 01.01.2010 tot 30.06.2010), merkt de Jury op dat de periode om te verzaken aan de aankoop in het kader van verkoop op afstand in dat geval al verlopen is en er derhalve wel degelijk een aankoopverplichting geldt om aanspraak te kunnen maken op één van de eerste 6 geschenken.

Gelet op voorgaande en op basis van de art. 88 en 90 §1-§2 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder deelde mee dat hij fundamenteel verschilt van mening met de JEP mbt de indruk die de e-mailing wekt, maar dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PABO
Product/Dienst: LCD geschenk
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  08/06/2010