PABO – 07/10/2010

Beschrijving van de reclame

De e-mailing vermeldt het volgende:

Plus que 7 jours pour demander votre colis surprise !

Cher X,
Il y a quelques temps, je vous ai informé(e) qu’un colis surprise à votre nom était en attente dans nos entrepôts.
Sauf erreur de ma part, vous n’avez pas encore demandé le colis qui vous est reservé. J’en suis étonné car, je vous le rappelle, votre colis peut contenir un iPhone, un GSM Nokia, un appareil photo Kodak...
Il serait dommage de passer à côté d’une telle surprise. J’ai donc décidé de vous laisser 7 jours de plus pour demander votre colis.
Voici le code promo de votre colis ! - 1992 - Cliquez sur ce bouton pour découvrir les cadeaux contenus dans les colis.

Motivering van de klacht(en)

Het wordt in de reclame op een onvoorwaardelijke manier voorgesteld en het aanbod omvat toekenningsvoorwaarden die slechts in bijzonder kleine letters en in zwarte kleur worden weergegeven. In de toekenningsvoorwaarden wordt uitgelegd dat het cadeau enkel voorzien is voor de klant die voor het hoogste bedrag aankoopt of andere onmogelijke voorwaarden. Dit soort praktijken is op zijn minst weinig ethisch te noemen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de klacht een herinnerings-email betreft die op 6 augustus verzonden werd naar aanleiding van een eerdere email van 30 juli.
Het betreft een cadeau-actie, waarbij bestellers worden beloond met een geschenk. Dit is de boodschap die de adverteerder communiceert en die hij waarmaakt. Iedere besteller ontvangt een geschenk. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het geschenk staan in vier duidelijke stappen beschreven. Bovendien staat in de uitgebreide toekenningsvoorwaarden helder beschreven welke geschenken wanneer worden toegekend. De adverteerder neemt dan ook pertinent afstand van de kwalificatie 'onethisch', die de klager gebruikt. De gehanteerde vorm van reclame is een open en eerlijke manier om de producten extra onder de aandacht van consumenten te brengen.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat de e-mailing het volgende vermeldt:

« Plus que 7 jours pour demander votre colis surprise !
Cher X,
Il y a quelques temps, je vous ai informé(e) qu’un colis surprise à votre nom était en attente dans nos entrepôts.
Sauf erreur de ma part, vous n’avez pas encore demandé le colis qui vous est réservé. J’en suis étonné car, je vous le rappelle, votre colis peut contenir un iPhone, un téléphone portable Nokia, un appareil photo Kodak...
Il serait dommage de passer à côté d’une telle surprise. J’ai donc décidé de vous laisser 7 jours de plus pour demander votre colis.
Voici le code promo de votre colis ! - 1992 - Cliquez ici pour découvrir les cadeaux contenus dans les colis
Bien cordialement, »

Na doorklik en intoetsen van de code, krijgt men de volgende boodschap te zien:
BRAVO! Un cadeau fantastique vous attend!
En in een kadertje ernaast :
« 4 étapes pour demander votre cadeau gratuit:
1. Allez sur le site www.pabo.be
2. Placer votre commande dans le panier
3. Indiquez le code promo de votre colis surprise et cliquez sur activer.
4. Votre colis surprise s’ajoute à votre commande. »
En in een button eronder :
“Cliquez ici pour commander et pour demander votre colis surprise!”

De Jury heeft vervolgens kennis genomen van de toekenningvoorwaarden en heeft vastgesteld dat de eerste 4 geschenken (PC Acer Aspire Multimedia, Apple Iphone 3GS, TomTom, Nokia N95) respectievelijk toegekend worden aan diegene die voor het hoogste, tweede hoogste, derde hoogste en vierde hoogste aankoopbedrag aangekocht heeft bij Pabo tussen 30.07.2010 en 31.12.2010. Het fotoapparaat Kodak KKF gaat naar alle overige inzenders wiens inzending met de 4 cijferige actiecode 1992 door Pabo wordt ontvangen tussen 30.07.2010 en 31.12.2010.

De Jury is van oordeel dat deze reclame misleidend is om volgende redenen:

Deze reclame wekt de indruk dat de consument bij zijn bestelling 1 van de 5 geschenken zal ontvangen, terwijl in werkelijkheid de eerste 4 geschenken voorbehouden zijn voor de klanten die de hoogste bestelling plaatsen. De algemene presentatie en inhoud van de e-mailing wekt valse hoop mbt de eerste 4 geschenken.

Er wordt niet verwezen naar de voorwaarden om aanspraak te maken op de eerste 4 geschenken. Deze voorwaarden worden slechts op een andere pagina (na doorklik op de toekenningsvoorwaarden) en in kleine lettertjes meegedeeld.

Terzake merkt de Jury op dat de loopduur van de actie (30.07.2010 en 31.12.2010) 6 maanden bedraagt, waaruit kan afgeleid worden dat de eerste 4 geschenken niet reeds bij de bestelling gevoegd zullen worden, zoals nochtans vermeld wordt in de reclame. Het toevoegen van het geschenk aan de bestelling zal dus enkel opgaan voor het 5e geschenk, daar om te bepalen wie het hoogste aankoopbedrag had, eerst de afloop van de actie (31.12.2010) dient afgewacht te worden.

Gelet op voorgaande en op basis van de artikels 88 en 90 §1-§2 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: PABO
Product/Dienst: verrassingspakket
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  07/10/2010