OYSTERSHELL – 09/09/1999

Beschrijving van de reclame

Met als titel “Adem, ‘t is plantaardig” beschrijft de advertentie in verschillende paragrafen meerdere voordelen van de plantaardige insecticide (hoofzakelijk extracten van plantaardige pyrèthre), o.m. “het kan gebruikt worden zonder enig gevaar. Het mag verstoven worden in de nabijheid van kinderen, zieken, huisdieren, in kasten, bedden enz…”. Met als titel “Respect voor het milieu”, vermeldt de advertentie dat : “De techniek van samengeperste lucht tussen de wand van het vat en het soepel omhulsel dat het product bevat, is een toepassing van de S.E.T. (système ecologique total)”. In tegenstelling tot gewone spuitbussen, waarbij een verstuivingsgas wordt vermengd met een sterk verdund chemisch product, bevat Pistal 100 % pure en natuurlijke bestanddelen. De insecticide is dus meer geconcentreerd en de te verstuiven dosis een heel stuk kleiner”.

Motivering van de klacht(en)

De advertentie is strijdig met verschillende bepalingen van de milieureclamecode. Zij exploiteert het gebrek aan kennis van de consument en misbruikt zijn bezorgdheid voor het milieu. Het S.E.T.(système ecologique total) wordt nergens uitgelegd en is niet gemakkelijk verstaanbaar voor de consument. Het ecologisch argument wordt veralgemeend : het volledig product respecteert het milieu en is geconcenteerd. Bovendien wordt het product voorgesteld als zonder gevaar, terwijl pyrèthre wel gevaarlijk is voor de gezondheid.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder gaf een uitleg en rechtvaardiging voor de beweringen m.b.t. het milieu en de gezondheid in de reclame en liet weten dat hij besloten had een nieuwe tekst uit te werken.

Jurybeslissing

Na een aantal opmerkingen te hebben geformuleerd betreffende de oude tekst, was de Jury van oordeel dat de titel van de paragraaf “Respect voor het milieu” het product niet op absolute wijze kwalificeert als zonder gevolgen voor het milieu (art. 7 van de code) en dat de tekst niet onrechtmatig inspeelt op de bekommernissen voor het milieu of een gebrek aan kennis in deze materie uitbuit (art. 1). Wat betreft de nieuwe tekst, die geen verwijzing naar SET meer bevat (onbegrijpelijke terminologie in de zin van art. 10 van de code), heeft de Jury enkele aanbevelingen tot wijziging geformuleerd, (hoofdzakelijk de Nederlandstalige versie), aangaande de schadelijkheid van het product (onvolledige en te affirmatieve tekst) en een te absolute ecologische slogan (art. 7 van de code).

Gevolg

De adverteerder heeft de tekst gewijzigd overeenkomstig de aanbevelingen van de Jury.

Adverteerder: OYSTERSHELL
Product/Dienst: Pistal
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  09/09/1999