OXFAM FAIRTRADE – 06/12/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel “Extra Vierge” toont een non met rode naaldhakken teneinde Palestijnse olijfolie van Oxfam Fairtrade aan te prijzen. Verklarende tekst mbt eerlijke handel, plaats waar de producten te koop zijn en verwijzing naar een website-adres. Onderaan wordt een fles olijfolie afgebeeld.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is choquerend en beledigend voor het katholieke geloof.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het geenszins de bedoeling is geweest om het publiek te bruuskeren of te schofferen. Hij legde uit dat deze eindejaarscampagne met bekende figuren uit de politieke en mediawereld de bedoeling heeft om het merk ingang te doen vinden bij de breedst mogelijke consumentenmarkt. Hij stelde dat er om die reden gebruik gemaakt wordt van een concept met spraakmakende en uitdagende elementen teneinde op te vallen om de naambekendheid van het merk Oxfam Fairtrade te versterken en het begrip fairtrade te laten doordringen bij diegenen die hij tot vandaag niet over de streep kon trekken. Hij is van mening dat dit opnieuw op een creatieve, humoristische en niet kwetsende manier gebeurt, zonder in het banale te vervallen.

Jurybeslissing

Gelet op de duidelijke humoristische context is de Jury van oordeel dat deze advertentie niet van aard is om de katholieke godsdienst ten gronde te kwetsen of godsdienstige overtuigingen in diskrediet te brengen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: OXFAM FAIRTRADE
Product/Dienst: Olijfolie
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/12/2006