OUTSPOT – 16/05/2012

Beschrijving van de reclame

De e-mail met als onderwerp “-80%: Kortingbon voor een elektrische fiets (...)” vermeldt onder meer het volgende:
“Jouw deals vandaag:
Kortingbon van € 400 voor een milieuvriendelijke elektrische fiets van D-Cycle (groep D´Ieteren: VW, Audi en Yamaha) 1 bon geldig voor een herenfiets, inclusief afneembare batterij
€ 80,00”
Naast deze tekst staat “- 80%” in het zwart in een gele zon.
Onder afbeeldingen van fietsen en de titel “Highlights” staat te lezen:
• € 80 voor een kortingbon t.w.v. van € 400 geldig voor herenfiets D-cycle 24M-01 (€ 1075) of 36M-01 (€ 1295)
• van D-cycle, het eigen merk van D'Ieteren Sport (VW, Audi, Yamaha), Belgisch specialist in elektrische fietsen
• incl. afneembare accu met Lithium-Ion technologie
• gratis op te halen of levering mits meerprijs van € 12,50 per fiets
• comfortabel, zuinig en milieuvriendelijk
• moeiteloos snelheden tot 25 km per uur
• makkelijk te bedienen
• ideaal voor recreatie of voor woon-werkverkeer
• garantie van 2 jaar op de fiets en op de batterij
• deze waardebon bezorgt je tot 30% korting op je aankoop
• voucher geldig t.e.m. 25/9/2012

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager wordt er met deze actie voorgespiegeld dat men 80 % korting krijgt en dus voor 400 euro een fiets koopt. Hij vindt dat dit echt misleidende reclame is en moet verboden worden vooraleer een hoop argeloze mensen zich hierdoor laten rollen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de actie betrekking heeft op een kortingbon ter waarde van 400€ die voor 80€ te koop wordt aangeboden op zijn site, wat heel duidelijk vermeld staat in de titel, en dus niet op de fiets zelf, zoals aangegeven in de klacht.
De uiteindelijke prijs van de fiets (na gebruik van de kortingbon) wordt absoluut niet verborgen en is zelfs als eerste regel onder de highlights terug te vinden. Om het nog verder te verduidelijken is er ook een praktisch voorbeeld uitgewerkt in de tekst. Tenslotte haalt de adverteerder aan dat hij ook 6 maanden terugbetalingsgarantie aanbiedt: als de consument wenst af te zien van zijn aankoop om gelijk welke redenen (bv. omdat de actie niet goed werd begrepen) dan geeft hij geld terug tot 6 maanden na de aankoop ervan.
De adverteerder meent aldus zeker te goeder trouw te handelen en alles zo duidelijk mogelijk te beschrijven in zijn acties.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de email met als onderwerp “-80%: Kortingbon voor een elektrische fiets (...)” die onder meer de tekst “€ 80 voor een kortingbon t.w.v. van € 400 geldig voor herenfiets D-cycle 24M-01 (€ 1075) of 36M-01 (€ 1295)” en “deze waardebon bezorgt je tot 30% korting op je aankoop” bevat, met daarbij de vermelding “- 80%” in het zwart in een gele zon.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de vermelde korting van 80% betrekking heeft op de kostprijs van de aangeboden kortingbon en niet op de kostprijs van de fiets voor de aankoop waarvan de kortingbon kan worden gebruikt.

De Jury is dienaangaande evenwel van mening dat de wijze waarop de korting van 80% wordt vermeld en gepresenteerd (in het zwart in een gele zon) de gemiddelde consument kan misleiden. Met name is de Jury van mening dat, zelfs als de door de adverteerder meegedeelde informatie feitelijk correct is, de gemiddelde consument door die presentatie van het kortingspercentage bedrogen kan worden ten aanzien van het bestaan van een specifiek prijsvoordeel, en er aldus toe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame aldus van aard is om de consument te misleiden en strijdig is met artikel 88 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame naar de toekomst toe te wijzigen teneinde mogelijke verwarring op dit punt bij de consument te voorkomen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven.

Adverteerder: OUTSPOT
Product/Dienst: Kortingbon
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  16/05/2012