ORGAN DONOR FOUNDATION – 17/12/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een motorrijder die valt en door de lucht zweeft. De motor ligt op de grond en alvorens te pletter te vallen, ondertekent hij een formulier.

Onderaan de vermeldingen ‘Als u orgaandonor wil worden, moet u zich wel tijdig registreren. ” en “Reborn to be alive ORGAN DONOR FOUNDATION www.reborntobealive.be”.

Motivering van de klacht(en)

Deze poging tot humor doet de klager denken aan kennissen die een zoon kwijtraakten in een motorongeluk, en die toelating tot orgaandonatie gegeven hebben.
Deze humor strookt niet met de pijn van personen die iemand op deze manier kwijt zijn geraakt.

Standpunt van de adverteerder

Vooreerst benadrukte de adverteerder dat de advertentie in kwestie zeker niet de bedoeling heeft om grappig te zijn of om licht over het verlies van een dierbare heen te stappen. Hij weet maar al te goed hoe pijnlijk het is om iemand plots te verliezen en heeft dus ook begrip voor het feit dat iemand zich stoort aan deze advertentie.

Orgaandonatie is een zeer ernstige zaak die echter in 2 richtingen werkt. Voor de familie van de overledene overheerst verdriet maar voor de transplanten is het vaak de enige hoop die hen rest. En jammer genoeg bestaat er geen orgaantransplantatie zonder orgaandonor.

Het overlijden van een potentiële donor, ongeacht de plaats, ogenblik of wijze is steeds een traumatische ervaring voor de nabestaanden. Heel wat van deze nabestaanden vinden echter een troost in het feit dat de organen van hun geliefde hetzij voortleven, hetzij het leven hebben gered van 1, 2 of zelfs 8 personen.

Daarom vindt de adverteerder het van levensbelang om op te roepen tot donorschap. Het gebruik van een motorrijder die op het laatste ogenblik toch nog een donorformulier invult, was voor hem een middel om mensen wakker te schudden en even te laten nadenken of zij geen formulier moeten invullen voor het te laat is. Ondanks diverse oproepen hebben nog steeds te weinig mensen zich akkoord verklaard om anderen in nood te redden.

Orgaandonatie is de hoogste vorm van solidariteit die een mens zich kan bedenken en die de dood overstijgt. De adverteerder hoopt daarom op begrip voor zijn keuze voor een impactvol beeld voor een belangrijke campagne.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame een motorrijder toont die een ongeluk heeft en op het laatste nippertje een formulier invult. Slogan onder deze afbeelding: “Als u orgaandonor wil worden, moet u zich wel tijdig registreren”.

De Jury begrijpt dat de klager zich aan deze advertentie stoort (gelet op zijn persoonlijke ervaring), maar ziet er ook de symboliek van in.

De Jury is van mening dat deze reclame tot nadenken aanzet en de aandacht van het publiek op een goed doel vestigt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ORGAN DONOR FOUNDATION
Product/Dienst: Orgaandonatie
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/12/2008