ORANGE – 27/03/2019

Beschrijving van de reclame

Op de webpagina voor zelfstandigen stond, naast een afbeelding van de Samsung Galaxy S10, de tekst “Samsung – Nieuwe Samsung Galaxy S10 + Gratis Galaxy Buds ter waarde van 123,14 €” en aan de andere kant “743,79 € (doorgestreepte prijs) 537,02 € met Arend”.

Motivering van de klacht(en)

Op 15 maart wou de klager op de actie ingaan maar bij verder klikken op de website was er geen sprake meer van gratis Galaxy Buds. Na telefonisch contact met de klantendienst werd er gezegd dat dit een actie was van Samsung en dat deze niet meer geldig was. De klager deelde mee dat dit op de website niet vermeld stond en dat er ook geen datum was tot wanneer deze actie geldig was. Kort nadien was de aanbieding verdwenen van de website.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de actie Samsung Galaxy S10 met gratis Galaxy earbuds op zijn website gecommuniceerd werd van 21/02 tot 07/03/2019 en dat de website op 08/03/2019 gewijzigd werd om de actie met de Galaxy earbuds te verwijderen.
Gedurende de actie werd de geldigheidsduur van de promotie op verschillende plaatsen op de website vermeld: in de wettelijke vermeldingen, in een banner op de pagina inzake de Samsung Galaxy S10 en op de website van Samsung waarnaar hij verwees voor de volledige voorwaarden van de actie.
Hij deelde tevens mee dat bij nazicht is gebleken dat de vermelding inzake de Galaxy Buds op de banner betreffende de actie Samsung Galaxy S10 op de Nederlandstalige homepage voor zelfstandigen wel degelijk nog steeds aanwezig was op 15/03/2019. Hij verduidelijkte dat het om een vergetelheid van zijn kant ging, uitsluitend op de bewuste pagina, en dat hij naar de toekomst toe duidelijker onderscheiden banners zal maken voor zijn acties met en zonder cadeaus teneinde dit soort fouten te vermijden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de Nederlandstalige pagina van de website van de adverteerder met betrekking tot zelfstandigen op het moment van de klacht (15 maart) een actie vermeldde met betrekking tot een smartphone met een abonnement en gratis Galaxy Buds.

Ze heeft eveneens kennisgenomen van de klacht volgens dewelke het niet meer mogelijk was om de Galaxy Buds in kwestie gratis te ontvangen.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft ze er terdege nota van genomen dat de actie in kwestie afliep op 8 maart en dat de geldigheidsduur van de promotie op verschillende plaatsen op de site vermeld werd.

Ze heeft eveneens terdege kennisgenomen van het feit dat de adverteerder, door een vergetelheid van zijn kant, had nagelaten om de vermelding van de Galaxy Buds tijdig te verwijderen van de Nederlandstalige pagina voor zelfstandigen, terwijl de banners op de andere pagina’s wel op tijd waren aangepast.

De Jury is van mening dat de aanwezigheid op de internetpagina in kwestie van de reclameboodschap met betrekking tot de Galaxy Buds, die niet onmiddellijk de geldigheidsduur van de actie vermeldde, op een moment dat de consument er niet meer van kon profiteren, van aard was om de gemiddelde consument te kunnen misleiden wat betreft de temporele draagwijdte van de aangekondigde actie, wat strijdig is met artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de reclame in kwestie niet meer verspreid wordt en dat de adverteerder reeds de nodige maatregelen heeft genomen om dit soort fout in de toekomst te vermijden.

Adverteerder: ORANGE
Product/Dienst: Abonnement met smartphone en Samsung Galaxy Buds
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  27/03/2019