ORANGE – 22/02/2019

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Man: “’t Is niet waar, zitte gij nu al zonder data? Da’s gedaan met YouTube-filmpkes kijken ofwa? Seg, maar misschien kunde dat ding hier eens opendoen, dat ge met Kerstmis hebt gekregen, weet ge nog? Allé, hoe heet dat nu weer? Vol papier zo. Ah ja voilà, nen boek.”
VO: “Val nooit meer zonder data. Met het Arendabonnement van Orange surf, bel en sms je onbeperkt voor maar 40€. Omdat het echt telt, Orange.”

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat deze reclame personen aanzet om hun GSM te gebruiken eerder dan een blok papier te nemen dat ze gekregen hebben voor Kerstmis. Volgens haar is deze reclame discriminerend ten aanzien van boeken. Terwijl als mensen wat meer zouden lezen, ze veel minder fouten zouden maken in sms’en. 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het nooit zijn bedoeling is geweest om het idee te wekken dat hij de smartphone promoot eerder dan het lezen van een boek. Hij maakt hier gebruik van een veelvoorkomende situatie bij tieners, waarbij de tiener geen enkele interesse toont in het lezen van een boek. En hij heeft deze situatie uitvergroot op een luchtige manier.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot op een duidelijk absurde manier verwijst naar het feit dat niet alle adolescenten graag lezen.

Volgens haar is de enscenering zodanig overdreven dat duidelijk is dat dit figuurlijk bedoeld is en dat de gemiddelde consument deze spot niet zal begrijpen als een communicatie die afbreuk doet aan het lezen van boeken.

Rekening houdend met wat voorafgaat, is ze van oordeel dat deze radiospot niet van aard is om boeken te discrimineren of te denigreren.

De Jury is eveneens van oordeel dat de reclame in kwestie de voorkeuren van ouders niet ondermijnt en niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ORANGE
Product/Dienst: Abonnement Arend Full unlimited
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/02/2019