ORANGE – 17/06/2020

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:  
VO: “Klant worden bij Orange kan je dit besparen.” 
Man: “’t Is niet waar eh, geen data meer en dus ook geen GPS.” 
Vrouw: “Wacht papa, ik kan ne GPS nadoen. (met stem die GPS-stem nabootst) Nu links afslaan.” 
Man: “En nu?”  
Vrouw: “Ja, ik ken de weg niet eh.” 
Man: “Kom, stap maar uit hier.” 
VO: “Je data delen met de hele familie? Dat zit scheef. Met Go Intense krijgt iedereen 15 GB data voor maar 21€ per abonnement. Voorwaarden op orange.be.” 

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager (die verwees naar de Franstalige versie van de spot) neemt de dame die de GPS imiteert in deze radiospot bij het uitspreken van de zin « tournez à gauche » plots buiten elke context een Afrikaans accent aan. Hij vindt deze reclame spottend en misprijzend ten aanzien van Afrikanen en alle personen die zich in het Frans uitspreken met een buitenlands accent. Deze bespotting is volgens hem bovendien volstrekt misplaatst en draagt absoluut niets bij aan de inhoud van de spot.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder voerde aan dat in deze radiospot ter promotie van het Go Intense-abonnement een vrouwelijke stem een mannelijke GPS-stem nadoet en dat dit ook duidelijk wordt aangegeven in de spot.  
Hij garandeerde dat het nooit zijn bedoeling is geweest om hier te refereren aan een Afrikaanse stem en hiermee mensen te beledigen. Mocht hij met deze reclame alsnog mensen gekwetst hebben dan spijt hem dit ten zeerste, daar racisme niet past binnen de waarden van het merk Orange.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de betrokken Franstalige versie van de radiospot en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft er vooreerst nota van genomen dat, volgens de klager, de dame die de GPS imiteert in deze radiospot bij het uitspreken van de zin « tournez à gauche » plots buiten elke context een Afrikaans accent aanneemt.  

In dit opzicht is de Jury van mening dat, in deze duidelijk overdreven spot, het jonge meisje slechts de stem van een GPS imiteert en niet een accent van een bepaalde oorsprong.  

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij er eveneens nota van genomen dat het niet zijn bedoeling was om te refereren aan een Afrikaanse stem.  

De Jury is dus van mening dat de gemiddelde consument de radiospot niet zal interpreteren in de zin die de klager eraan geeft.  

Zij is van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om beschouwd te worden als het bespotten van een bepaald buitenlands accent en niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens op dit punt.  

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard. 

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten. 

Adverteerder: ORANGE
Product/Dienst: Abonnement Go Intense
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/06/2020