ORANGE – 16/12/2016

Beschrijving van de reclame

De klacht heeft betrekking op verschillende reclames waarmee de adverteerder communiceerde rond zijn “Internet + TV” aanbod.

Printadvertenties:

De ene advertentie bevat bovenaan de tekst: “Cadeaus voor iedereen om wie ik geef”.
In een gele bloemvorm: “Orange Internet + TV vanaf 39 €”.
Daaronder: “Orange Internet + TV is supersnel internet én digitale tv in haarscherpe beeldkwaliteit, met tot 70 kanalen. Kortom, het ideale cadeau voor de hele familie! Al vanaf 39 € per maand (gratis activatie en installatie). Ontdek alle andere aanbiedingen voor 39 € bij Orange.”.
Links onderaan de advertentie in kleinere letters: “Prijs van 39 € per maand geldig voor klanten met een abonnement Arend of Arend Premium. Activatie en installatie gratis bij elke intekening op Orange Internet + TV ten laatste op 31/12/2016. Info en voorwaarden in de shop of op orange.be/tv.”.

De andere advertentie bevat bovenaan de tekst: “Cadeaus voor iedereen om wie ik geef”.
In een oranje bloemvorm: “PROMO Internet + TV 39 € voor iedereen”.
Daaronder: “Schrijf in voor 31/12/2016 en krijg ook de installatie en activatie gratis. Meer info op orange.be/tv”.
Links onderaan de advertentie in kleinere letters: “Aanbod geldig tot en met 31/12/2016. De prijs van 39 €/maand is geldig voor 6 maanden, voor klanten met een mobiel Orange-abonnement, met uitzondering van Kolibrie. Aanbieding geldig voor de eerste 10 000 klanten die intekenen op Orange Internet + TV van 1/12/2016 t.e.m. 31/12/2016. Na deze 6 maanden blijven enkel de klanten met een Arend- en Arend Premium-abonnement 39 €/maand betalen. Alle andere klanten zullen daarna 49 €/maand betalen. De installatie en activatie zijn gratis bij elke intekening op Orange Internet + TV ten laatste op 31/12/2016. Info en voorwaarden op orange.be/tv of in de winkel.”.

Radiospots:

Lange versie:
VO: “Geef dit eindejaar cadeautjes aan iedereen om wie je geeft.”
Vrouw: “Hier Michel, dit cadeautje is voor u.”
Man: “Ah merci. Nu ben ik benieuwd. Wat zou dat kunnen zijn. Ooooh, ne plastron. Oei, nu valt hij toch wel in de open haard zeker.”
Vrouw: “Ooh nee!”
Man: “Nee, nee. Laat liggen, laat liggen.”
VO versie 1: “Geef liever een cadeau dat zeker plezier doet. Bij Orange heb je supersnel internet en digitale TV vanaf 39€. Omdat het echt telt. Orange. Info en voorwaarden op orange.be.”
VO versie 2: “Geef liever een cadeau dat zeker plezier doet. Bij Orange heb je supersnel internet en digitale TV voor 39€. Omdat het echt telt. Orange. Info en voorwaarden op orange.be.”

Korte versie:
VO: “Maak iedereen gelukkig met supersnel internet en digitale TV voor maar 39 euro. Omdat het echt telt. Orange. Voorwaarden op orange.be.”

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat de adverteerder communiceert hetzij met “Internet + TV vanaf 39€”, hetzij met “Internet + TV 39€ voor iedereen”.
Hij stelde achter vast dat deze prijs enkel geldt in combinatie met een mobiel abonnement. Volgens hem wordt deze voorwaarde niet duidelijk weergegeven en vindt men deze slechts onderaan in kleine lettertjes terug. Deze informatie staat volgens hem trouwens niet in verhouding met de vermelding van de prijs, die zeer opvallend wordt weergegeven in de publiciteit.
Hij heeft een mobiel abonnement bij een andere operator, maar voelt zich telkens misleid bij het zien van deze reclame. Mocht hij van operator willen veranderen, moet hij wel eerst een mobiel abonnement bij Orange nemen vooraleer hij van de “Internet + TV” aanbiedingen aan 39€/maand kan genieten. Voor hem is dit dus niet “voor iedereen”.
De klager verwees tevens naar radioreclame waar volgens hem helemaal geen verwijzing naar het feit dat men eerst een mobiel abonnement bij Orange dient te hebben vooraleer van deze actie te kunnen genieten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de klacht betrekking heeft op twee verschillende campagnes rond hetzelfde product: Orange Internet + TV.

Wat campagne 1 betreft: promotie van het internet & tv-aanbod vanaf 39 euro.

De vermelding dat dit gekoppeld is aan een mobiel Orange-abonnement, wordt inderdaad enkel in de legale vermeldingen aangehaald. Deze legale vermeldingen staan echter niet kleiner dan de gangbare norm. In de radiospots wordt er verwezen naar info en voorwaarden op de website, omdat het korte formaat geen lange legale vermeldingen toelaat.

Wat actie 2 betreft: promotie van het internet & tv-aanbod voor 39 euro met vermelding ‘voor iedereen’.

Deze ‘iedereen’ slaat op de eigen postpaid-klanten van de adverteerder en niet op ‘iedereen’ in België. Indien deze reclame zo werd geïnterpreteerd, spijt dit hem ten zeerste. Ook hier staan er duidelijke legale vermeldingen op de krantenadvertentie in kwestie. In de radiospot werd de ’39 euro voor iedereen’-vermelding nooit gebruikt, maar wordt ‘voor 39 euro’ gezegd, waarbij er wordt verwezen naar voorwaarden op de website, omdat het korte formaat geen lange legale vermeldingen toelaat.
De adverteerder verzekerde dat het nooit zijn bedoeling is geweest om mensen bewust te misleiden, aangezien dit niet binnen de waarden van zijn merk past. Hij zal verder, naar de toekomst toe, onderzoeken hoe hij het mobiele abonnement duidelijker kan linken aan zijn internet & tv-aanbod.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van advertenties en radiospots met betrekking tot verschillende aanbiedingen van de adverteerder rond zijn product “Internet + TV”.

Wat betreft de inhoud van de voorwaarden waaraan deze aanbiedingen onderworpen zijn, is de Jury van mening dat in de advertentie met betrekking tot de aanbieding “Orange Internet + TV vanaf 39 €” en op de website waarnaar de radiospots verwijzen voldoende duidelijk wordt gemaakt dat de aanbiedingen in kwestie slechts gelden voor personen die reeds een mobiel abonnement hebben bij de adverteerder.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken reclames niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Wat echter het prominente gebruik van de woorden “voor iedereen” in de uitdrukking “Promo Internet + TV 39 € voor iedereen” in de advertentie met betrekking tot deze aanbieding betreft, is de Jury van mening dat deze woordkeuze bij de gemiddelde consument wel degelijk de indruk wekt dat de aanbieding niet aan beperkende voorwaarden onderworpen is op het vlak van de personen die van de actie kunnen genieten.

Zij heeft er echter nota van genomen dat ook hier de aanbieding beperkt is tot de eigen postpaid-klanten van de adverteerder.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame op dit punt te absoluut geformuleerd is en aldus, niettegenstaande de disclaimer onderaan de pagina, van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van de draagwijdte van de betrokken promotie, wat strijdig is met artikel VI.97 van het Wetboek van economisch recht en met de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame met betrekking tot de “Promo Internet + TV 39 € voor iedereen” te wijzigen op dit punt, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de beslissing van de Jury te zullen naleven.

Adverteerder: ORANGE
Product/Dienst: Internet + TV
Media: Dagblad, Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  16/12/2016