ORANGE – 13/03/2018

Beschrijving van de reclame

De video op Facebook toont het gezicht van een meisje. Tekst op het scherm: “Olivia – 13 jaar, humaniora, wil wat nieuws”. Men ziet haar aan een bureau met een smartphone die niet meer werkt. Tekst op het scherm: “Zin in een nieuwe smartphone…”. Ze lacht als ze haar spaarpot ziet, maar is teleurgesteld wanneer ze hem heeft leeggehaald. Tekst op het scherm: “Hoe kan ik dat doen?”. Ze gaat met haar spaarpot en haar smartphone naar haar moeder. Men ziet hen allebei op straat, tekst op het scherm: “Op weg naar de Orange-shop”, vervolgens voor een scherm om een smartphone te kiezen, tekst op het scherm “Een smartphone kiezen …” en “en een betalingsoplossing samen met Bruno”. Het meisje legt haar kleingeld op de toonbank en haar moeder de oude telefoon evenals biljetten. Tekst op het scherm: “BuyBack – cash – op afbetaling, …”, vervolgens “Altijd een oplossing aan de beste voorwaarden, in je Orange-shop.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is deze reclame gericht op kinderen en zet ze hen aan om een lening af te sluiten met hun ouders.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de klacht betrekking heeft op een reclame die gemaakt is om zijn retailketen te positioneren op diensten die hem eigen zijn en dat deze niet verbonden is aan een specifiek commercieel aanbod.
De boodschap van deze campagne is dat er meerdere oplossingen bestaan inzake betaling, dat de oude smartphone waarde heeft, dit alles met de nadruk op het nut van besparingen en sparen.
De adverteerder bevestigde dat er in geen geval sprake is van het aanzetten tot het kopen van een smartphone op krediet door het jonge meisje van 13 jaar zoals de motivering van de klacht aangeeft. Dat maakt geen deel uit van zijn waarden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de video een jong meisje van 13 jaar toont dat haar spaarpot breekt om een smartphone te kopen, dat vervolgens met haar moeder naar een Orange-winkel gaat om er samen één te kiezen en dat, op het moment van betaling, haar kleingeld op de toonbank legt, waarbij haar moeder er de oude telefoon evenals biljetten bijlegt. De volgende tekst verschijnt onder andere op het scherm: “Een smartphone kiezen en een betalingsoplossing samen met Bruno”, “BuyBack – cash – op afbetaling, … Altijd een oplossing aan de beste voorwaarden, in je Orange-shop.”

De Jury heeft met name rekening gehouden met het feit dat het jonge meisje vergezeld wordt door een volwassene om naar de winkel te gaan.

Ze is van mening dat de reclame slechts de bestaande betalingsmogelijkheden in de winkels van de adverteerder naar voren brengt en dat ze niet gericht is op kinderen.

Zij is eveneens van mening dat de video niet van aard is om kinderen aan te zetten om een smartphone op krediet te kopen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame op dit punt niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ORANGE
Product/Dienst: Smartphone en betalingsoplossingen
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/03/2018