ORANGE – 12/02/2020

Beschrijving van de reclame

De advertentie bevat bovenaan de tekst: “- 31 januari, Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie -”.  
Daaronder: “Orange cancelt de Brexit”.  
Links onderaan, naast het logo van de adverteerder, de volgende tekst:  
“Voor zijn klanten. Want ook na de Brexit blijf je bellen, sms’en én surfen vanuit de UK voor dezelfde prijs als in België.  
Want meer betalen, dat zit scheef.  
Ontdek al onze tarieven op orange.be of in je Orange-shop.”.  

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om misleidende reclame door omissie. Hij is van mening dat de adverteerder de Brexit van 31 januari gebruikt om verkeerdelijk te doen geloven dat hij geen roamingkosten zal aanrekenen voor consumenten die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België bellen, maar daarbij vergeet om te verduidelijken dat hij verplicht is om aldus te handelen, zoals alle operatoren, daar de regels van de EU minstens tot 31 december van toepassing zullen blijven, zonder nog rekening te houden met de waarschijnlijke verlengingen.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat deze advertentie eenmalig werd ingelast en dat de klacht gaat over de condities gelinkt aan het aanbod en niet over de advertentie zelf.  
Hij haalde vervolgens aan dat het inderdaad zo is dat er tot 31/12/2020 geen roamingkosten mogen worden aangerekend. Dit maakt deel uit van de onderhandelingen tussen de EU en de UK. Daarna zal deze regel wegvallen en zullen er waarschijnlijk roamingkosten aangerekend mogen worden. Indien dit het geval is, zal hij dit bij Orange niet doen. Dus ook na 31/12/2020 zullen er geen roamingkosten aangerekend worden voor mobiel telefoongebruik door een Belgisch nummer in de UK.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de advertentie in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft er met name nota van genomen dat deze advertentie volgens de klager misleidend is omdat deze nalaat te vermelden dat er tot 31 december 2020 sowieso geen roamingkosten mogen worden aangerekend.  

De Jury heeft er echter tevens ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze aangegeven heeft dat hij, ook wanneer er na deze datum wel roamingkosten zouden mogen worden aangerekend, dit niet zal doen voor mobiel telefoongebruik door een Belgisch nummer in het Verenigd Koninkrijk. Zij heeft tevens vastgesteld dat deze informatie beschikbaar is op de website van de adverteerder.  

In deze context is de Jury van oordeel dat de advertentie in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.  

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.  

Adverteerder: ORANGE
Product/Dienst: Campagne over roamingkosten na Brexit
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/02/2020