ORANGE – 09/01/2019

Beschrijving van de reclame

De advertentie met de titel “Het cadeau dat straks niet wordt teruggebracht” bevat een foto van de iPhone 6s met daarnaast in een oranje cirkel “359,99€ (doorgestreepte prijs) – 9€ - met Koala Smartphone”.
Daaronder, onder “Nu met onbeperkt bellen”, in kleine letters:
“Aanbieding geldig vanaf 16/11/2018 t.e.m. 02/01/2019 bij een abonnement van 24 maanden met bankdomiciliëring. De prijs van 9 € voor een iPhone 6s - 32 GB - SAR: 1,0 W/kg (C) - is geldig met een Koala Smartphoneabonnement zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen niet verenigbaar met andere aanbiedingen van Orange, uitgezonderd de aanbieding Internet Everywhere. De prijzen van de gsm zijn de aanbevolen verkoopprijs, inclusief de recyclagepremie van 0,05 €, Auvibel en Bebat. Niet-bindende illustraties. Orange beschikt over een beperkte voorraad. In geval van uitputting van de voorraad zal noch Orange noch een andere onderneming het toestel kunnen leveren aan deze prijs. In geval van vermoeden van fraude of misbruik van de actie door enkele of meerdere klanten, kan Orange deze actie onmiddellijk stopzetten. Meer info en voorwaarden in de winkel of op orange.be”.

Motivering van de klacht(en)

De klager is verbolgen over de oneerlijkheid en het, volgens hem opzettelijk misleidende, opzet van deze reclame waar geen enkele melding wordt gemaakt van het, met domiciliëring, gedurende 24 maanden te betalen bedrag.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het gesubsidieerd smartphone-aanbod een zeer gangbaar principe in de telecommarkt is.
Wat de actie zelf betreft, vermeldt de communicatie zeer duidelijk dat het om een smartphone voor 9 euro + Koala Smartphone-abonnement gaat. Hoe deze promotie wordt voorgesteld is een gangbare vorm/norm en heeft in het verleden nooit problemen gesteld noch bij hem noch bij concurrenten.
De adverteerder deelde vervolgens mee dat alles ook duidelijk gemaakt wordt in de legale vermeldingen in de advertentie en dat deze ook terug te vinden zijn op zijn website en in de Orange-shops. Het is nooit zijn bedoeling geweest om mensen bewust te misleiden, aangezien dit niet binnen de waarden van het merk past.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame een aanbod voor een smartphone bevat, gekoppeld aan een abonnement bij de operator en is van mening dat het gaat om een gangbare praktijk in de telecommarkt.

Zij heeft eveneens vastgesteld dat de advertentie in kwestie onder andere vermeldt “met Koala Smartphone” en, in kleine letters, “Aanbieding geldig (…) bij een abonnement van 24 maanden met bankdomiciliëring” en dat, op de website waarnaar de reclame verwijst, er voor de smartphone in kwestie gecombineerd met het abonnement Koala Smartphone aangeduid staat “35 €/maand – Verbintenis van 24 maanden”.

Volgens de Jury is de consument aldus voldoende duidelijk geïnformeerd over het maandelijks via domiciliering te betalen bedrag.

Zij is derhalve van oordeel dat de geviseerde reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ORANGE
Product/Dienst: Smartphone met abonnement
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/01/2019