ORANGE – 06/11/2019

Beschrijving van de reclame

De radiocampagne bevat verschillende spots waarin de woorden “hey Google” worden uitgesproken:  

10s spot: 
Man: “Hey Google, wat weet jij over Orange?” 
Vrouw (computerstem): “Enkel bij Orange krijg je nu een Google Nest Mini voor maar 9€.” 
VO: “Omdat het echt telt, Orange.” 

Spot ‘Blijven slapen’: 
VO: “Wanneer je tienerdochter vraagt:” 
Dochter: “Papa, euh mag de Wouter blijven slapen? 
VO: “Zeg dan gewoon.” 
Papa: “Tuurlijk schatteke. Hey Google, zet een wekker om 12u, 1u, 2u, …” 
VO: “Bij Orange krijg je nu de Google Nest Mini, je persoonlijke assistent, voor maar 9€. Of je nu al klant bent of nog niet. Omdat het echt telt, Orange.” 

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat als de adverteerder in zijn reclamespots “Hey Google” zegt en zijn smartphone of speaker dit ook hoort, deze daardoor geactiveerd kan worden. Het bewuste gebruik van die zin zorgt dus voor de activatie van de slimme speaker die dan de op dat moment aan de gang zijnde gesprekken zal opnemen en doorsturen naar Google. Hierdoor worden er volgens hem potentieel persoonlijke en privacygevoelige gegevens doorgestuurd, zonder dat de gebruiker zich daar van bewust is, laat staan toestemming voor gegeven heeft, wat een ethische kwestie is.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder haalde aan dat de klacht hem beschuldigt van het feit dat hij met zijn campagne moedwillig de Google Assistent van consumenten zou activeren om zo privé-informatie te verkrijgen van deze consumenten.  
Hij garandeerde dat dit nooit zijn bedoeling is geweest en preciseerde dat alle spots in deze campagne door zijn partner, Google, geblokkeerd werden in diens Google Assistent-systeem – dit net om te vermijden dat iedere Google Assistent geactiveerd zou worden telkens er een tv- of radiospot on air is waarin “Hey Google” wordt gebruikt.  
De adverteerder deelde tevens mee dat er echter in het begin van de campagne een fout gebeurd is bij Google en dat één van de radiospots niet door het systeem geblokkeerd is, waardoor de Google Assistent van consumenten geactiveerd kon worden, maar dat dit in tussentijd rechtgezet werd.  
Hij benadrukte dat geen enkele gevoelige privé-informatie werd gedeeld.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospots en van het feit dat de klager vreest dat het gebruik van de zin “Hey Google” in de radiospots zijn slimme speaker zou activeren en dat deze de op dat moment aan de gang zijnde gesprekken zou opnemen en doorsturen naar Google, met de ethische problemen die dat mogelijk met zich mee zou brengen. 

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de spots van deze campagne door zijn partner Google geblokkeerd werden in diens Google Assistent-systeem (op één radiospot na die intussen ook geblokkeerd is) om te vermijden dat Google Assistenten geactiveerd zouden worden en dat geen gevoelige privé-informatie werd gedeeld. 

De Jury is van mening dat het concept van de betrokken radiospots niet van aard is om een eventuele maatschappelijk laakbare activiteit in de hand te werken of te tolereren. 

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt. 

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.  

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten. 

Adverteerder: ORANGE
Product/Dienst: Google Nest Mini
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/11/2019