OPEL – 21/06/2016

Beschrijving van de reclame

De spot toont een jonge vrouw aan het stuur die bezig is haar wagen te parkeren.
Voice-over en tekst: « Une voiture peut-elle vous rendre encore plus belle ? Oui, la Corsa, avec l’Advanced Park Assist. Elle vous permet de vous garer en beauté. »

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze reclame seksistisch, ze laat verstaan dat vrouwen mooi moeten zijn en dat ze niet kunnen parkeren.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot een jonge vrouw aan het stuur toont die bezig is haar wagen te parkeren, om promotie te maken voor de Corsa met Advanced Park Assist.

De Jury is van mening dat deze reclame, waarin men een vrouw vlotjes achteruit ziet parkeren in de stad met dank aan de Advanced Park Assist, geen negatieve toespeling ten aanzien van de vrouw bevat.

De Jury is eveneens van mening dat benadrukken dat de wagen toelaat om in schoonheid te parkeren of de vraag te stellen “Une voiture peut-elle vous rendre encore plus belle?” evenmin laat verstaan dat vrouwen mooi behoren te zijn.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame geen categorie van personen denigreert en evenmin discriminatie op basis van geslacht inhoudt.

De Jury is eveneens van oordeel dat de spot geen elementen bevat die seksistisch van aard zijn en geen stereotype bevat dat ingaat tegen de evolutie van de maatschappij.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze spot niet in strijd is met artikels 1, alinea 2, 4, alinea 2 en 12 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel of met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: OPEL
Product/Dienst: Opel Corsa
Media: Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/06/2016