OPEL – 21/05/2019

Beschrijving van de reclame

De spot met de vermeldingen “Opel Crossland X” en “Rotterdam, Nederland N51° 55ʹ 08ʹʹ - E4° 29ʹ 30ʹʹ” toont fietsers waarvan er een tussen wagens passeert en vervolgens tussen dranghekken. Hij draagt vervolgens zijn fiets om trappen op te gaan. Nadien ziet men een man aan het stuur van de wagen in kwestie met de tekst “Innovatieve navigatie” en “7ʹʹ touchscreen”. Hij wordt ingehaald door de fiets, maar haalt hem opnieuw in aangezien de fietser geblokkeerd wordt door een werf. Hij glimlacht naar hem en vervolgt zijn weg.

VO:
“Dit zijn de fietskoeriers van Rotterdam, Nederland. Met een zesde zintuig voor de beste binnenwegen. En dit is Jos, in zijn Opel Crossland X. Hij weet ook overal zijn weg te vinden. Dus bedankt Rotterdam om ons eraan te herinneren hoe handig onze innovatieve navigatie kan zijn. De Crossland X SUV. Opel, born in Germany, made for us all.”

Motivering van de klacht(en)

De klager verwijst naar de spot waar een fiets een automobilist inhaalt en vervolgens een straat inrijdt waar werken zijn en zich vastrijdt alsof hij met een trein rijdt, terwijl de automobilist, geïnformeerd door zijn GPS, een betere richting heeft gekozen. Volgens hem is deze situatie volledig verzonnen. Enerzijds zijn er ook fietsen uitgerust met GPS. Bovendien kennen fietsers hun stad vaak beter dan de automobilisten. Tot slot is het voor fietsen in 99,9% van de gevallen mogelijk om gebruik te maken van een opengebroken weg of veel sneller om te keren dan eender welke auto.
De klager voegde toe dat in het huidige klimaat van bezorgdheid het bijna misdadig is om het gebruik van een wagen te promoten ten koste van de fiets.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de spot deel uitmaakt van een reeks van 3 spots, internationaal gecreëerd, om de 120 jaar van Opel in de kijker te zetten en verschillende steden in Europa (en hun bewoners) te bedanken om de constructeur te helpen om steeds veiligere wagens en opties te ontwikkelen. Dit wordt op de Belgische automarkt algemeen aanvaard als een positief argument.

Met betrekking tot de klacht deelde de adverteerder mee dat argumenten als ‘fietsers kennen hun stad beter...’, ‘fietsers kunnen zonder probleem gebruikmaken van een opengebroken weg...’ eerder subjectief en niet echt op feiten gebaseerd zijn. Daarenboven is er geen sprake van gedrag dat onveilig rijden zou promoten ten koste van andere weggebruikers.

Het is nooit zijn bedoeling geweest om het autorijden in plaats van fietsen te promoten, noch dat autorijden beter is dan fietsen. Hij heeft eerder geprobeerd zich te richten op het veiligheidsaspect van het rijden met een betrouwbaar en goed leesbaar GPS-systeem dat zorgt voor veilig en respectvol rijden in een stad te midden van anderen, zoals fietsers. Daarom was het voor hem belangrijk om geen conflict te laten zien tussen de automobilist en de fietser, maar om een situatie te creëren waarin de automobilist in een stedelijke omgeving net dat kleine voordeel had dankzij zijn GPS. Onder alle omstandigheden onderstreept hij het wederzijds respect, wat blijkt uit een glimlach van de bestuurder die hij aan het einde van de film aan de fietser geeft. Opel gelooft in “met elkaar” en niet tegen elkaar en hij gelooft dat technologie en innovaties kunnen helpen om dit te bereiken. Omdat hij een tv-commercial moest maken die in heel Europa gebruikt kon worden, heeft hij ervoor gezorgd dat hij een menselijk herkenbaar stedelijk verhaal creëerde waarin iedereen, zelfs een fietser, verrast kan worden door een wegversperring, altijd met respect voor elkaar.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de Tv-spot en de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij is van mening dat de getoonde en door de klager beschreven situatie als doel heeft om de kwaliteiten van het navigatiesysteem van de adverteerder te illustreren, zonder dat dit ten koste zou zijn van de andere weggebruikers. Zij heeft er onder andere nota van genomen dat de voice-over de fietskoeriers beschrijft die “een zesde zintuig voor de beste binnenwegen” hebben en Jos voorstelt die “ook overal zijn weg (weet) te vinden”.

Zij is tevens van mening dat de reclamespot zich niet negatief uitlaat over de fiets als alternatief voor de wagen, noch over fietsers, of ze nu fietskoeriers zijn of niet.

Tot slot bevat de enscenering volgens haar geen agressief gedrag op de weg ten aanzien van andere weggebruikers of zonder hen te respecteren.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om een groep personen of een product te denigreren en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: OPEL
Product/Dienst: Opel Crossland X
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/05/2019