OPEL – 19/07/2001

Beschrijving van de reclame

Een affiche en een advertentie tonen een wagen waaromheen zich een halsband met pinnen bevindt en die in bedwang wordt gehouden door een leiband. In de advertentie ter hoogte van de wagen worden in kleine letters de kenmerken van de wagen beschreven eindigend met de woorden “Dressuur aangeraden”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame kan agressief rijgedrag opwekken bij sommige houders van een gelijkaardige wagen ten opzichte van andere autobestuurders.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het geenszins zijn bedoeling was om tot agressief rijgedrag aan te zetten. Hij heeft benadrukt dat de campagne tot doel heeft om drie nieuwe wagens te lanceren en in zijn geheel dient aanschouwd te worden. De Coupé Turbo wordt dierlijk afgebeeld, waarbij de kracht van de wagen wordt getoond, maar ook een leiband. Zijn boodschap is dat de bestuurder deze kracht moet controleren en de verantwoordelijkheid heeft om de wagen in toom te houden.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat deze afbeelding de indruk kan wekken dat men met deze wagen er een agressief rijgedrag kan op nahouden, wat kan begrepen worden als een indirecte aanzetting tot een dergelijk rijgedrag, wat in strijd is met art. 4,3° van de IKK-code (aanzetten tot laakbaar gedrag) en art. 6 van de FEBIAC-code. De Jury heeft dan ook de aanbeveling gedaan de verspreiding van deze reclame in kwestie stop te zetten en in de toekomst een dergelijke afbeelding niet opnieuw te gebruiken. Dezelfde aanbeveling geldt eveneens voor de persadvertentie met dezelfde afbeelding.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat hij deze afbeelding niet meer zal gebruiken en de geboekte advertenties voor de zomermaanden gedeeltelijk heeft kunnen annuleren.

Adverteerder: OPEL
Product/Dienst: Astra coupé turbo
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  19/07/2001