OPEL – 17/07/2000

Beschrijving van de reclame

Een eerste TV-spot toont een man die in een oefenclub verschillende malen op een schietschijf vuurt. Als hij die ophaalt blijkt het een man in karton te zijn die een kaartje vasthoudt waarop staat Opel Astra 5.555 Fr/maand. Slogan : “Onze financieringen bevallen de concurrentie nog steeds niet”.
Een tweede TV-spot toont een man die in een kantine zijn plateau van de tafel gooit, de tafel omverwerpt en boos opstapt. Slogan : “ Onze financieringen bevallen de concurrentie nog steeds niet”.
Een derde TV-spot toont een tafel waaraan alle mensen in feestkedij zwijgend en verveeld voor zich kijken. Slogan : “Onze financieringen zullen de concurrentie niet bevallen”.
Een vierde TV-spot toont een man die in een metrostation vanuit een telefooncel een anonieme dreigtelefoon doet en zegt dat Opel met die fiancieringen moet stoppen. Bij het weggaan doet hij een oud vrouwtje schrikken. Slogan : “Onze financieringen bevallen de concurrentie nog steeds niet”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als aanzettend tot onverdraagzaamheid en geweld. De mentaliteit van “als iets mij niet aanstaat, gebruik ik brut geweld” wordt beschouwd als onaanvaardbaar.

Jurybeslissing

Voor de eerste drie spots was de Jury van oordeel dat de boodschap-pen duidelijk humoristisch worden opgevat en er geen gevaar is het publiek aan te zetten tot geweld of schadelijk gedrag. Zij heeft dan ook geen opmerkingen geformuleerd. Inzake de laatste spot “metro” was de Jury van oordeel dat negatief en sociaal onaanvaardbaar gedrag wordt getoond, dat bovendien onwettig is en waarbij het humoristisch element minder uitdrukkelijk aanwezig is. Zij deed de adverteerder de aanbeveling dergelijk thema in de toekomst niet langer in reclame te gebruiken.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de spot “metro” nooit meer zal gebruikt worden.

Adverteerder: OPEL
Product/Dienst: Krediet
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  17/07/2000