OPEL – 12/04/2006

Beschrijving van de reclame

Een Tv-spot toont een gesprek tussen een dokter en een transseksuele man die zich drie dagen voordien heeft laten transformeren tot vrouw:
Dokter: “So, it's been 3 days since the operation, how do you feel?”
Patiënt: “Pfff, well, I think I made a huge mistake.”
Dokter: “Oh?”
Patiënt: “So I was wondering, euhm, if you could just put all my stuff back where it belongs.”
Dokter: “No”.
Patiënt: “Ok.”
Dit gesprek is ondertiteld in het Nederlands.

Mannenstem: “Opel biedt je wel de kans om drie dagen lang te testen. U zal er zeker geen spijt van hebben. Bel 0800 90 909. Profiteer nu ook van 3 jaar gratis onderhoud, 3 jaar garantie en 3% financiering. Afspraak bij uw Opel verdeler.”

Tekst: “3 dagen gratis testen, bel 0800 90 909”, “3 jaar gratis onderhoud, 3 jaar garantie, 3% financiering”.

Op het einde van de spot verschijnt het logo van Opel en de tekst: “Opel, vernieuwende ideeën, betere auto's”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is een kaakslag voor de hele transgendergemeenschap en in het bijzonder voor transseksuele mensen die het al heel moeilijk hebben in deze maatschappij. Bovendien gaat de vergelijking niet op daar een transseksueel een volledig jaar als vrouw moet leven voordat er overgegaan wordt tot operaties, en dit dan nog onder constante psychologische begeleiding. Deze reclame geeft niet alleen een verkeerd beeld, maar is tevens kleinerend en discriminerend.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze Opel Mega Test Drive spot vanuit Frankfurt over heel Europa verdeeld wordt, hetgeen inhoudt dat zijn manoeuvreerruimte zeer beperkt is. Hij stelde dat België het enige land is waar er met betrekking tot deze spot een klacht werd ingediend door een consument. Hij legde uit dat in deze spot alles draait rond "iets drie dagen kunnen testen" op een figuurlijke en fictieve manier. Het is nooit de bedoeling geweest om een verkeerd beeld neer te zetten over transsexualiteit of mensen te kleineren of te discrimineren op welke manier dan ook. De adverteerder stelde dat hij, net als iedere kijker, weet en begrijpt dat er aan een transgenderoperatie een heel proces voorafgaat. De vergelijking is dermate dat iedereen onmiddellijk dient te beseffen dat deze humoristisch bedoeld is en ook niet anders opgevat kan worden. Hij stelde dat dit gewoon een leuke spot is, meer niet. De adverteerder voegde er tenslotte aan toe dat hij geen enkele inbreuk op enige wettelijke reglementering of deontologische code ziet en derhalve de klacht ongegrond acht.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat ondanks de humoristische knipoog, deze Tv-spot het risico in zich houdt om mensen met een andere seksuele geaardheid, transseksuelen en hun naasten te kwetsen. Zij heeft derhalve gemeend dat deze reclame getuigt van een gebrek aan goede smaak. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken, heeft zij derhalve gemeend om ten aanzien van deze reclame een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: OPEL
Product/Dienst: Opel Mega Test Drive
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  12/04/2006