OPEL – 03/02/2009

Beschrijving van de reclame

Spot “Geliefden”
De man: “Heb je nu geen zin om met mij naar huis te gaan?”
De vrouw: “Bah ja”
Hij: “We kunnen dan op m’n kamer gaan zitten of zo en…”
Zij: “Awel, ’t is goed.”
Hij: “Maar ik bedoel wel op m’n bed, hein. En dan kunnen we zo…”
Zij: “Ja, hi hi”
Hij: “Zo dicht bij elkaar samen…euh, de salon condities van Opel lezen.”
Zij: “Wablief?” en klapgeluid.
De man schreeuwt.
Zij: “Vetzak!”
Voici over : De indecent proposals val Opel, ontdekt ze nu bij je Opel verdeler.

Spot “Matras”
De moeder: “Schatteke? Ik heb juist een boekske gevonden onder de matras van onze Kevin.”
De vader: “Allez zeg, Liefke, ik wist dat deze moment ging komen. Dat is een hele gezonde jonge van 16 jaar, “
Zij: “Schatteke, je snapt het niet!!! Het gaat om dit boekske!”
Hij: “Allez, laat zien. Ma… maar dat zijn de salon condities van Opel, wat … KEVIN KEVIN!!!!!
Zij: “Schatteke rustig, he!”
Voici over : De indecent proposals val Opel, ontdekt ze nu bij je Opel verdeler.

Spot “Tel Rose”
Vrouwelijke stem: “Hello, met Candy ? Hoe is je naam schatje ?”
De man: “Ja, Bert.”
Zij: “Oh, Bertje, waar heb je zin in?”
Hij: “Het is mijne eerste keer en ik weet niet of dat ik mag”
Zij: “Ooh Bert, van mij mag je alles.”
Hij: “Oké dan, wil jij de Opel salon condities voorlezen alstublieft?”
Zij: “Oooh, Mijnheertje wilt het zó!
Voici over : De indecent proposals val Opel, ontdekt ze nu bij je Opel verdeler.

Motivering van de klacht(en)

In elk van deze spots wordt de begeerte van een man voor een vrouw op platvloerse wijze verlaagd tot de begeerte om naar auto’s te kijken. En door dit feit zelf, wordt de vrouw gereduceerd tot een voorwerp en wordt nog maar eens misbruik gemaakt van seksualiteit. Is het écht noodzakelijk om altijd vrouwen te vertonen op beursen, in folders, reclamespots voor wagens?
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder betreurt het dat de klager zich negatief aangesproken voelt door zijn communicatie. Hij heeft nl. tal van positieve reacties gekregen, ook van vrouwen!

Hij deelde mee dat zijn bedoeling was om met een knipoog en een vleugje humor zijn communicatiethema 'Indecent Proposals' in een radiocampagne om te zetten. Hun condities zijn zo goed, dat je ervan gaat blozen, ze zijn gewaagd, ze zijn voor 18 plussers. Dat was het kernthema.

Hij liet weten dat de radiocampagne slechts een deel van een ruimer communicatieplan is en dat in de andere media zij totaal geen gebruik gemaakt hebben van de vrouw als zou ze een lustobject zijn.

En in de spot van de moeder die onder de matras van haar zoon een boekje vindt, zou men evengoed kunnen veronderstellen dat de zoon homosexueel geaard is. Het is maar hoe men het bekijkt.

Jurybeslissing

Met betrekking tot elementen opgeworpen in de klacht:

De Jury heeft vastgesteld dat het om drie spots gaat, uitgewerkt rond het thema ‘Indecent Proposals’.

De Jury is van oordeel dat het duidelijk is dat het telkens om een humoristische knipoog gaat en dat binnen deze context, deze spots niet van aard zijn om letterlijk te worden opgevat. De Jury meende dat deze spots derhalve niet door de meerderheid van het publiek als kleinerend ten aanzien van vrouwen of als seksistisch zullen ervaren worden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Met betrekking tot een element opgeworpen door de Jury (art. 9 van haar reglement):

De Jury heeft opgemerkt dat het Franstalige spotje “Tel Rose” een vrouwenstem met een buitenlands accent laat horen. De Jury wenst te onderzoeken of dit al dan niet kan gepercipieerd worden als een verwijzing naar Oost-Europese vrouwen (prostitutie). De Jury zal deze spot ondermeer toetsen aan de bepalingen inzake discriminatie en het bestendigen van stereotypes.

De Jury heeft de radiospot “Tel Rose” onderzocht mbt het element dat zij zelf opgeworpen had (art. 9 van haar reglement), met name het gebruik van een vrouwenstem met een Oost-Europees accent.

De Jury is van oordeel dat het gebruik van dit Oost-Europees accent op een humoristische toon niet van aard is om beschouwd te worden als een stereotype die indruist tegen de maatschappelijke evolutie of tegen de gangbare gedachtengang binnen de bevolking.

De Jury heeft vastgesteld dat de inhoud van wat de persoon in kwestie zegt geen onfatsoenlijke elementen bevat.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: OPEL
Product/Dienst: Salon condities
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/02/2009