ONE SECOND – 01/02/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met bovenaan de vermelding “Vlaming vindt weg naar kerk niet meer” toont een zwart-wittekening van een kalende man in een zwart priestergewaad met een zwart-wit boordje aan de hals en een ketting met een kruis.
Tekstballon: “Nobody goes to church anymore… It makes you think one second…”.
Tekst onderaan: “Eén seconde kan je leven bepalen. Daarom lanceert One Second de snelste mondverfrisser ooit. Binnen de seconde lost de gel op en verfrist langdurig je hele mond. Gedaan met knabbelen. Je vindt One Second in de snoepafdeling bij de muntjes en de kauwgom. Meer info: www.onesecond.be.”
Onderaan rechts wordt het product afgebeeld met bijhorende tekst: “For fresh breath, think One Second”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame verwijst op een ongepaste wijze naar de kardinaal en er wordt een loopje genomen met de biechtpraktijk. Deze reclame is onfatsoenlijk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat deze advertentie de achteruitgang van het kerkbezoek als onderwerp had en dat deze past binnen een hele reeks advertenties waarbij mensen zich plots bedenken meer succes te zullen hebben als ze One Second gebruiken. Hij legde tevens uit dat het om een top topical gaat die verschenen is 2 dagen nadat in de krant een voorpagina artikel stond over het feit dat er steeds minder mensen naar de kerk gaan. Het idee is hier dat van een priester die zich bedenkt dat One Second hem misschien wel meer succes in zijn kerk zou kunnen opleveren. Hij stelde tevens geen klachten te hebben ontvangen en dat dit erop zou wijzen dat de meeste mensen de relativerende humor hebben weten te plaatsen en appreciëren. Wat het verwijt betreft dat hier zou verwezen worden naar Kardinaal Danneels, benadrukte de adverteerder dat hij erop gelet heeft om dit te vermijden. Hij stelde dat er natuurlijk wel fysieke elementen toegevoegd werden opdat de lezer meteen de kerkelijke context zou begrijpen. Hij voegde eraan toe dat bij een top topical die zoals hier een dag na een artikel verschijnt, het immers cruciaal is dat de lezer voldoende signalen krijgt om te begrijpen op welke gebeurtenis de advertentie betrekking heeft, vandaar de biechtstoel, de kledingselementen en de headline bovenaan. Tenslotte stelde hij van oordeel te zijn dat het niet onfatsoenlijk is om een studie die op de voorpagina van een krant verschijnt, aan te grijpen om er een advertentie mee te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat het om een top topical gaat die inspeelt op een actueel persartikel aangaande het kerkbezoek. Voor zover er enige verwijzing zou zijn naar de kardinaal, heeft de Jury gemeend dat uit het karikaturale karakter van deze advertentie duidelijk blijkt dat deze zich geenszins de gedraging/uitspraak heeft willen toemeten waarin de reclame hem plaatst. Deze reclame valt derhalve onder de afwijking voorzien in punt 2 van de JEP regels betreffende het verwijzen naar personen.

Gelet op deze karikaturale context is de Jury van oordeel dat deze advertentie evenmin van aard is om de katholieke godsdienst ten gronde te kwetsen of godsdienstige overtuigingen in diskrediet te brengen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: ONE SECOND
Product/Dienst: Mondverfrisser
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/02/2006