OMEGA PHARMA – 21/04/2017

Beschrijving van de reclame

De Franstalige spot waarop de klacht betrekking heeft toont een vrouw op het scherm, met de tekst “Isabelle – 50 ans – Hodeige”. Zij zegt: “Ça fait énormément de temps que j’essaie de perdre tous ces kilos. J’ai plus envie d’être honteuse.”.
Na de voorstelling van het product ziet men opnieuw dezelfde vrouw die zegt: “J’ai perdu 9 kilos grâce à XL S Medical. Je peux enfin reporter les vêtements que j’aime.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat de gebruikte bewoordingen, waaronder het woord “honte” (“schaamte”), hem choqueren, alsof rondingen hebben iets zou zijn om beschaamd over te zijn. Een vrouw kan complexen hebben over haar rondingen, maar hij vraagt zich af of men schaamte in verband moet brengen met lichaamsvormen. Volgens hem zijn deze bewoordingen degraderend ten opzichte van vrouwen met rondingen, of zij zichzelf accepteren of niet.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij voor de opnames van de spot beroep gedaan heeft op twee echte consumenten die hun positieve ervaringen met het product wilden delen. Beide dames zijn representatief voor de doelgroep, hadden een BMI (Body Mass Index) die in aanmerking komt voor het gebruik van het product en hebben een gezond streefgewicht bereikt.

Zij kregen de absolute vrijheid om tijdens de opnames hun eigen persoonlijke opinie en ervaringen te delen, en zich daarbij vrij uit te drukken in hun eigen woorden. Er werd hen op geen enkele manier opdracht gegeven om bepaalde woorden of zinnen te gebruiken. De gebruikster in de Franstalige spot waarop de klacht betrekking heeft is een dame van 50 jaar. Zij heeft ervoor gekozen om zich uit te drukken in de volgende bewoordingen: “j’ai plus envie d’être honteuse” als reden waarom zij het product wenste te gebruiken.

Volgens de adverteerder is de reclame waarheidsgetrouw, niet misleidend en beantwoordt zij aan de principes van ethische praktijken inzake reclame.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv-spot een vrouw op het scherm toont, met de tekst “Isabelle – 50 ans – Hodeige”, die zegt: “Ça fait énormément de temps que j’essaie de perdre tous ces kilos. J’ai plus envie d’être honteuse.” en vervolgens “J’ai perdu 9 kilos grâce à XL S Medical. Je peux enfin reporter les vêtements que j’aime.”.

De Jury is van mening dat de reclame de persoon op een respectvolle manier voorstelt en dat het meteen duidelijk is dat deze een getuigenis geeft en een persoonlijk gevoel uitdrukt door over haarzelf te praten in de eerste persoon.

Ze is eveneens van mening dat de reclame geen element van choquerende of kwetsende aard bevat.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden aanzien als denigrerend ten aanzien van een bepaalde groep van personen en dat ze de menselijke waardigheid niet aantast.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: OMEGA PHARMA
Product/Dienst: XL S Medical
Media: TV, Internet
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/04/2017