NUTRICIA – 27/05/2014

Beschrijving van de reclame

De spot toont onder meer een baby die zich in een danspose vasthoudt aan een wiegje met op de achtergrond een ballerina en een baby aan een telraam met op de achtergrond een mathematicus.
Voice-over: “Vanaf het prille begin maakt je baby al werk van z’n toekomst. (...)”
Aan het einde van de spot ziet men een baby die op een bed klimt met op de achtergrond een bergbeklimmer.
Voice-over: “Nutrilon. Zijn toekomst begint vandaag.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager suggereert de adverteerder dat een meisjesbaby een danseres zal worden en een jongensbaby een mathematicus. Volgens hem zijn dit seksistische stereotypes. In naam van de gelijkheid tussen de geslachten vraagt hij om deze reclame te verbieden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij zeer grote waarde hecht aan de kwaliteit en integriteit van zijn producten en de reclame over deze producten.

Hij heeft de betreffende reclame zorgvuldig getest, zowel nationaal als internationaal. In België werd deze reclame in een kwalitatief onderzoek voorgelegd aan vier groepen moeders. In geen van de onderzoeken werden opmerkingen gemaakt over het rolmodel of een mogelijk seksistisch karakter van deze reclame.

Het is geenszins zijn bedoeling om met deze commercial een rolmodel te schetsen. De beelden beogen slechts op een speelse manier aan te geven hoe kindjes zich zouden kunnen ontwikkelen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de spot waarin onder meer een baby wordt getoond die zich in een danspose vasthoudt aan een wiegje met op de achtergrond een ballerina en een baby aan een telraam met op de achtergrond een mathematicus.

De Jury is van mening dat deze spot slechts mogelijkheden suggereert vertrekkend vanuit een gebaar van de baby of van een element uit zijn omgeving, zonder daarom evenwel rolmodellen naar voor te schuiven.

De Jury is eveneens van mening dat deze reclame niet seksistisch van aard is en evenmin denigrerend is voor de vrouw.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NUTRICIA
Product/Dienst: Nutrilon
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/05/2014