NUTRICIA – 12/07/2009

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een sterrenhemel met de tekst “Chuuuuuuuut…” en een baby die rustig slaapt.
Onderaan: “Une bonne nuit de sommeil stimule la croissance et le développement de votre bébé. Voilà pourquoi Nutricia a conçu Nutrilon Bonne Nuit, un lait de suite dont la composition procure une sensation de satiété qui permettra à votre tout-petit de faire ses nuits sans souci… et sans se réveiller. De plus, Nutrilon Bonne Nuit contient ImmUNofortIs®, un mélange breveté de fibres prébiotiques qui renforcent naturellement la résistance de bébé. Votre enfant se fortifie tout en passant de bonnes nuits. ». Ernaast, een afbeelding van een pot Nutrilon. Onderaan, vermelding van de website www.nutriciababy, van een telefoonnummer en van het bedrijfslogo.

Motivering van de klacht(en)

Deze advertentie laat moeders geloven dat wanneer ze deze melk aan hun baby geven de baby gaat “passer ses nuits sans se réveiller" en "se fortifier" tegelijkertijd. De klager denkt dat deze beweringen niet berusten op een betrouwbare wetenschappelijke studie. Een baby is geen houtkachel die men ‘s avonds vult opdat hij zou blijven branden tot ’s morgens!!! De klager vindt dat deze advertentie moeders niet mag dwingen om te stoppen met borstvoeding ten voordele van deze mirakelmelk! Een tijdschrift met families als doelgroep moet aandachtiger omgaan met de berichtgeving naar jonge ouders toe. De moedermelk is de beste voeding voor een baby. Deze handige, prachtige advertentie streeft ernaar om te tonen dat dit niet het geval is. De klager suggereert om de internationale code voor de marketing van vervangingsmiddelen voor moedermelk te lezen (http://action.allaitement.free.fr/pages/code.html).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat deze publiciteit volledig in lijn is met de vigerende wetgeving (KB 18 feb 1991) inzake voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voedingsmiddelen en meer specifiek inzake de bepalingen omtrent opvolgzuigelingenvoeding, die van toepassing zijn op het betreffend product in het bijzonder artikel 5.2.4 betreffende de etikettering en de reclame voor opvolgmelken. Deze Europese wetgeving respecteert de geest van de WHO code inzake marketing van borstvoedingssubstituten.

Nutrilon Goede Nacht is een opvolgmelk die is ingedikt met zetmeel wat zorgt voor een gecontroleerde energie aanbreng van 70 kcal/100g en voor een langer verzadigingsgevoel, waardoor de baby langer rustig kan doorslapen. Dit product werd ontwikkeld als een gezond alternatief voor de huidige praktijken die veel moeders toepassen, nl het toevoegen van melen, koekjesmeel of geplette koeken in de laatste fles waardoor de extra calorie inname kan oplopen van 17 tot 32 kcal per fles, wat uiteraard nutritioneel helemaal niet aan te bevelen is.

Het betreft duidelijk een opvolgmelk "un lait de suite" en ook de illustratie van het product geeft duidelijk aan dat het een tweede leeftijdsmelk (opvolgmelk) is "2". Bovendien bestaat dit product niet voor de eerste leeftijd waardoor verwarring met zuigelingenmelk onbestaande is. Op geen enkele manier wordt er een vergelijking gemaakt met de borstvoeding en worden moeders door deze publiciteit ervan weerhouden om borstvoeding te geven.

Met betrekking tot de Claim inzake Immunofortis en het versterken van de weerstand door de toevoeging van prebiotische vezels heeft Nutricia bij het Europese Food Safety Authority (EFSA) momenteel een dossier lopen ter goedkeuring van deze claim, Momenteel wacht de adverteerder op het advies van EFSA. De adverteerder deelde mee dat zij deze claim rechtmatig op hun producten kunnen gebruiken zolang er geen negatieve beslissing is vanuit de Europese Commissie betreffende deze claim.

Ook inzake het verzadigingsgevoel met betrekking tot de toevoeging van complexe koolhydraten werd onder artikel 14 (generieke claims) van de claims regelgeving een dossier ingediend bij EFSA, waardoor deze claim op het product mag gemaakt worden.

Deze advertentie wordt al langer zonder enige problemen/opmerkingen gebruikt in de verschillende landen waar dit product gecommercialiseerd wordt.

De adverteerder gaat derhalve niet akkoord met de interpretatie dat deze reclame misleidend zou zijn en afbreuk zou doen aan de borstvoeding.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame een opvolgmelk betreft en in overeenstemming is met de bepalingen van het K.B. van 18/02/1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding.

De Jury heeft er nota van genomen dat een dossier bij de Europese overheden is ingediend m.b.t. de claims inzake Immunofortis en het verzadigingsgevoel, in overeenstemming met de verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen en dat EFSA (European Food Safety Authority) het dossier aan het evalueren is.

De Jury heeft ook vastgesteld dat de advertentie stelt dat Nutrilon Bonne Nuit « procure une sensation de satiété qui permettra à votre tout-petit de faire ses nuits sans souci … et sans se réveiller ».

De Jury is van oordeel dat het gaat over een overdreven belofte waardoor er verwarring kan ontstaan bij de consument. Hij is van mening dat de termen « sans souci » en « sans se réveiller » te absoluut zijn en jonge ouders ertoe kunnen aanzetten om dit product enkel te gebruiken omdat het hen ononderbroken nachten garandeert.

De Jury is derhalve van mening dat de reclame in kwestie misleidend is in de zin van de artikelen 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code) en van artikel 94/6, §1 2° van de wet op de handelspraktijken daar zij ze de consument misleidt m.b.t. de van het gebruik te verwachten resultaten en hem er toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze advertentie te wijzigen door deze stellingen te milderen en bij gebrek daaraan, deze niet meer uit te zenden.

De adverteerder heeft bevestigd dat de campagne stopt en dat hij rekening zal houden met de Jury beslissing voor een toekomstige campagne.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NUTRICIA
Product/Dienst: Nutrilon
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  12/07/2009