NUMERICABLE – 11/10/2011

Beschrijving van de reclame

De affiches met de titel ‘TV-Internet-Telefoon voor 39,9 €/maand dat is revolutionair!’ tonen een man/een vrouw met een baret met drie sterren en vermelden: ‘Sluit u aan bij de beweging op Numericable.be’.

Motivering van de klacht(en)

De affiche zelf heeft niets choquerends, maar ze gebruikt een “revolutionaire” slogan die verwijst naar een ideologie die reeds lange tijd het voorwerp van debat uitmaakt en die hedentendage nog steeds doorlopend gediaboliseerd wordt. Daarnaast verwijst men ook nog eens naar de oudstrijders van de revolutie. De klager vindt het onrechtvaardig dat men de ideologie van vele mensen gebruikt om een dienst te verkopen, vooral gegeven dat deze bedrijven zelf dit model van samenleving bekritiseren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat de betekenis van het woord ‘revolutie’ in het woordenboek wordt weergegeven als ‘belangrijke aanpassing, omwenteling’. Dit woord is inderdaad gebruikt voor politieke en sociale veranderingen, maar niet exclusief. Dit woord wordt trouwens zeer vaak gebruikt om over technologische vernieuwingen te praten of zelfs over gedragingen die neigen naar een breuk met het gevestigde systeem. Vandaar de keuze om op deze manier duidelijk te maken dat het aanbod een breuk vormt binnen de markt.

De adverteerder heeft eveneens meegedeeld dat het waar is dat hij winstgevendheid nastreeft, maar dat hij de goedkoopste operator is in België met een tripack. De aangegeven prijs richt zich op de minderbedeelden en laat toe om de toegang tot internet aan te moedigen bij deze bevolkingsgroep. De campagne is gelanceerd in deze geest van verbondenheid opdat technologie geen luxe zou zijn. De beelden werden uitgekozen om een beweging uit te drukken ter ondersteuning van een bepaald doelpubliek, dat economische moeilijkheden ondervindt in deze tijden van crisis en waarvoor Numericable oplossingen aanbiedt.

Jurybeslissing

De Jury heeft de in de affiches in kwestie gebruikte beelden onderzocht rekening houdend met de argumenten van de adverteerder en van de klager. De jury heeft niet het commerciële aanbod onderzocht.

De Jury is van mening dat de reclame geen kritiek inhoudt op een bepaald model van samenleving of een bepaalde ideologie.

De Jury is eveneens van mening dat noch de ‘revolutionaire’ slogan, noch de beelden in tegenspraak zijn met wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen.

Bij gebreke aan inbreuken, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NUMERICABLE
Product/Dienst: TV, internet, telefoon
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/10/2011