NUMA CORPORATION (VS) – 29/06/1999

Beschrijving van de reclame

Een gepersonaliseerde mailing met de titel “Het boek van de (…) over de hele wereld” stelt een per postorder verkocht boek voor inzake de familienaam van de bestemmeling en beschrijft de inhoud, bevattende o.m. geschiedenis, emigratie, statistieken van 15 landen, familiesymbolen… Er wordt gepreciseerd dat het uniek boek het resultaat is van jarenlange inspanningen en aanzienlijke investeringen en het enige repertorium van familienamen bevat. Uitnodiging om via een bijgevoegde bestelbon een exemplaar te reserveren voordat tot het drukken ervan zal worden overgegaan.

Motivering van de klacht(en)

- Meerdere elementen in het aanbod laten vermoeden dat het bedrog betreft. De beschrijving van de inhoud van het boek rechtvaardigt een vraag om bewijsvoering
- Niet-conformiteit met de toepasselijke wetgeving (verkoop op afstand).

Jurybeslissing

Nadat de Jury de inhoud van het boek had onderzocht, was zij van mening dat er andere beschikbare bronnen zijn die dezelfde informatie bieden en dat bovendien de gegevens niet volledig en actueel lijken. Hoewel de adverteerder liet weten dat de campagne werd stopgezet in België, deed de Jury de aanbeveling in de toekomst een aantal overdreven beweringen te milderen.

Adverteerder: NUMA CORPORATION (VS)
Product/Dienst: Het boek van de ( . . . ) over de hele wereld
Initiatief: Consument, Jury
Datum afsluiting:  29/06/1999